ANY 2015

10/02/2015 | Instruccions |Instrucció 4/2015, sobre l'obligació dels membres del PGME de comunicar les dades de localització i mantenir-les actualitzades en el registre de Gestió Personal de la DGP.

05/02/2015 | Instruccions |Instrucció 2/2015, de 4 de febrer, per la qual es regulen les actuacions a seguir davant la defunció d'un membre del PGME.

22/01/2015 | Instruccions |Instrucció 1/2015, de 19 de gener, sobre normes d’aplicació a les vacances de les persones funcionàries del cos de Mossos d'Esquadra per a l’exercici policial 2015/16.

ANY 2014

31/12/2014 | Instruccions |Instrucció 18/2014, de 29 de desembre, sobre l’autorització per poder prestar el servei sense la uniformitat reglamentària en determinades unitats del PGME.

05/12/2014 | Instruccions |Instrucció 17/2014, de 1 de desembre, per la qual es regula la tramitació i la concessió dels diferents tipus de felicitacions públiques i consideracions.

04/08/2014 | Instruccions |Instrucció 12/2014, de 30 de juliol, sobre el permís de reducció de jornada dels membres del cos de Mossos d'Esquadra per tenir cura de fill/a menor afectat per càncer o una altra malaltia greu.

06/05/2014 | Instruccions |Instrucció 11/2014, de 30 d'abril, de modificació de la Instrucció 16/2013 de 5 de setembre, sobre la utilització d'armes i eines d'ús policial.

30/04/2014 | Instruccions |Instrucció 10/2014, de 28 d'abril, sobre la participació dels membres del PGME en les eleccions al Parlament Europeu del 25 de maig de 2014.

13/03/2014 | Instruccions |Instrucció 07/2014, d'11 de març, sobre les absències al llocs de treball per incapacitat temporal, per motius de salut i per assistència a consulta mèdica dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra.

25/02/2014 | Instruccions |Instrucció 04/2014, de 24 de febrer, sobre normes reguladores dels permissos per assumptes personals al Cos de Mossos d'Esquadra per l'exercici policial 2014-15.

24/01/2014 | Instruccions |Instrucció 3/2014, de 15 de gener, sobre normes d'aplicació a les vacances de les persones funcionàries membres del cos de Mossos d'Esquadra per a l'exercici policial 2014-2015

15/01/2014 | Instruccions |Instrucció 1/2014, de 9 de gener, per la qual es regulen la tramitació i la concessió dels diferents tipus de felicitacions públiques i condecoracions.

ANY 2013

09/09/2013 | Instruccions |Instrucció 16/2013, de 5 de setembre, sobre la utilització d'armes i eines d'ús policial.

09/07/2013 | Instruccions |Instrucció 12/2013, de 25 de juny, sobre normes reguladores dels permissos per assumptes personals al Cos de Mossos d'Esquadra per l'exercici policial 2013-14.

21/06/2013 | Instruccions |Instrucció 11/2013, de 20 de juny de 2013, sobre tramitació de les citacions i les notificacions judicials a membres del PGME.

12/04/2013 | Instruccions |Instrucció 08/2013, de 27 de març, sobre criteris d'aplicació al cos de Mossos d'Esquadra del Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

16/03/2015 | Instruccions |Instrucció 09/2013, de 16 d'abril, sobre seguretat i autoprotecció edificis i comissaries DGP.

(Per a més informació contacteu amb CAT al telf.934850350 o bé cat@elsindi.cat).

27/03/2013 | Instruccions |Instrucció 07/2013, de 21 de març de 2013, per la qual es modifica la Instrucció 06/2013, de 14 de març de 2013, sobre l'establiment del número operatiu policial a l'Àrea de la Brigada Mòbil.

18/03/2013 | Instruccions |Instrucció 06/2013, de 14 de març de 2013, sobre l'establiment del número operatiu policial a l'Àrea de la Brigada Mòbil.

08/03/2013 | Instruccions |Instrucció 05/2013, de 27 de febrer de 2013, sobre la tinença d'armes de foc per part dels membres del PGME i dels procediments de recollida, retirada i dipòsit d'armes.

22/02/2013 | Instruccions |Instrucció 04/2013, de 12 de febrer de 2013, sobre l'abonament de les despeses corresponents al permís de conducció per a conduir vehicles policials (BTP).

06/02/2013 | Instruccions |Instrucció 02/2013, de per la qual es modifica la Instrucció 9/2012, sobre l'obligació dels membres del PGME de comunicar les dades de localització i mantenir-les actualitzades en el registre de Gestió Personal de la DGP.

06/02/2013 | Instruccions |Instrucció 01/2013, de 31 de gener, per la qual es regulen la tramitació i la concessió dels diferents tipus de felicitacions públiques i condecoracions.

ANY 2012

23/01/2013 | Instruccions |Instrucció 21/2012, de 30 de desembre, sobre normes d'aplicació a les vacances de les persones funcionàries del PGME per a l'exercici policial 2013-14.

24/12/2012 | Instruccions |Instrucció 20/2012, de 21 de desembre, per la qual s’adapten els permisos i llicències dels membres del cos de mossos d’esquadra, d’acord amb el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

29/11/2012 | Instruccions | Instrucció 19/2012, de 27 de novembre, sobre la compensació de les declaracions en procediments judicials per part dels membres PGME.

29/11/2012 | Instruccions | Instrucció 18/2012, de 27 de novembre, vers els criteris i procediment per a la intervenció dels membres PGME en les actuacions judicials mitjançant videoconferència.

17/10/2012 | Instruccions | Instrucció 15/2012, de 11 d'octubre, sobre la participació dele membres del PGME en les eleccions al Parlament de Catalunya convocades pel dia 25 de novembre de 2012.

04/10/2012 | Instruccions | Instrucció 13/2012, de 2 d'octubre, sobre la utilització per part dels membres del PGME dels distintius... propis de la PG-MMEE a les xarxes socials.

25/07/2012 | Instruccions | Instrucció 12/2012, de 11 de juliol, sobre l'abonament de les despeses corresponents al permís de conduccció per a conduir vehicles poicials (BTP).

29/06/2012 | Instruccions | Instrucció 10/2012, de 26 de juny, d'ampliació de l'annex de la Instrucció 8/2012, de 26 d'abril, sobre la utilització d'armes i eines d'ús policial.

25/05/2012 | Instruccions | Instrucció 9/2012, sobre l'obligació dels membres del PGME de comunicar les dades de localització i mantenir-les actualitzades en el registre de Gestió Personal de la DGP.

27/04/2012 | Instruccions | Instrucció 8/2012, de 26 d'abril, sobre la utilització d'armes i eines d'ús policial.

29/02/2012 | Instruccions | Instrucció 5/2012, de 22 de febrer, sobre la identitat corporativa de la PG-ME.

29/02/2012 | Instruccions | Instrucció 4/2012, de 16 de febrer, per la qual es regulen la tramitació i la concessió dels diferents tipus de felicitacions públiques i condecoracions.

29/02/2012 | Instruccions | Instrucció 3/2012, de 13 de febrer, sobre l'abast i la implantació territorial del procés d'atenció a les víctimes de violència masclista, domèstica  i altres víctimes vulnerables.

29/02/2012 | Instruccions | Instrucció 2/2012, de 13 de febrer, sobre el Sistema de Gestió de la qualitat de la DGP i la seva estructura documental.

ANY 2011

20/01/2012 | Instruccions | Instrucció 15/2011, de 30 de desembre, sobre normes d'aplicació a les vacances de les persones funcionàries del PGME per a l'exercici policial 2012-13.

04/11/2011 | Instruccions | Instrucció 14/2011, de 25 d'octubre, sobre normes reguladores dels permisos per assumptes personals de les persones funcionàries del PGME per a l'exercici policial 2011-12.

20/10/2011 | Instruccions | Instrucció 13/2011, de 17 d'octubre, sobre la participació dels membres del PGME en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat convocades per al diumenge 20 de novembre.

29/06/2011 | Instruccions | Instrucció 10/2011, de 17 de juny, de modificació de la instrucció 4/2008 sobre l'utilització d'armes i eines d'us policial.

29/06/2011 | Instruccions | Instrucció 9/2011, de 27 de juny, sobre els permisos i les indemnitzacions per raó del servei generades amb motiu del procés d'eleccions dels representants del PGME al Consell de la Policia.

16/05/2011 | Instruccions | Instrucció 8/2011, de 10 de maig, per la qual es regula la tramitació de la presentació de títols i certificats de cursos de formació realitzats pels/per les agents del PGME.

09/05/2011 | Instruccions | Instrucció 7/2011, de 6 de maig, relativa a la identificació i a l'enregistament presencial del personal de la DGP.

11/04/2011 | Instruccions | Instrucció 5/2011, de 4 d’abril, sobre la participació dels membres del cos de Mossos d’Esquadra en les eleccions municipals convocades pel 22 de maig de 2011.

31/03/2011 | Instruccions | Instrucció 4/2011, de 22 de març en relació als dispositius i les mesures de seguretat amb motiu de la celebració de les eleccions municipals, al Consell General d’Aran i als consells comarcals del 22 de maig del 2011.

(Per més informació contacteu amb CAT al telf.934850350 o bé cat@elsindi.cat).

14/03/2011 | Instruccions | Instrucció 3/2011, de 4 de març, sobre l'abonament de les despeses corresponents al permís de conducció per a conduir vehicles policials (BTP).

01/04/2011 | Instruccions | Instrucció 2/2011, de 28 de març, per la qual es regulen les condicions de treball de les funcionàries del PGME durant el període de gestació.

ANY 2010

23/12/2010 | Instruccions | Instrucció del 15/12/2010 pel correcte exercici del vot per correu en les properes eleccions sindicals al PGME.

30/12/2010 | Instruccions | Instrucció 13/2010, de 27 de desembre, sobre normes d'aplicació a les vacances de les persones funcionàries membres del Cos de Mossos d'Esquadra per a l'exercici policial 2011-2012.

28/01/2011 | Instruccions | Instrucció 12/2010, de 28 de setembre, per la qual s'estableix el procediment per a exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició de les dades de caràcter personal contingudes als fitxers gestionats der la DGP i per la Secretaria de Seguretat.

27/10/2010 | Instruccions | Instrucció 11/2010, de 21 d'octubre, sobre la participació dels membres del cos de mossos d'esquadra en les eleccions al Parlament de Catalunya convocades per al dia 28 de novembre de 2010.

05/11/2010 | Instruccions | Instrucció 10/2010, de 25 d'octubre, sobre normes reguladores dels permisos per assumptes personals dels funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra per a l’exercici policial 2010-2011.

08/10/2010 | Instruccions | Instrucció 9/2010, de 23 de setembre, que modifica el punt 2 de la Instrucció 3/2008 de 29 de febrer, sobre l'autorització per a poder prestar serveis sense la uniformitat reglamentària en determinades unitats o llocs de treball del PGME, per necessitas del servei.

19/05/2010 | Instruccions | Instrucció 8/2010, de 18 de maig, que modifica la Instrucció 03/2008, de 31 d'octubre, vers els serveis sense uniformitat reglamentària del PGME.

05/05/2010 | Instruccions | Instrucció 7/2010, de 4 de maig, de modificació parcial dels apartats 3.1 i 4 de la Instrucció 13/2006, de 31 d'octubre, sobre la aplicació dels règims d'horaris i planificació de la jornada de treball.

09/04/2010 | Instruccions | Instrucció 6/2010, de 13 d’abril, per la qual es regula la tramitació de la presentació de títols i certificats de cursos de formació realitzats pels membres del PGME.

12/04/2010 | Instruccions | Instrucció 5/2010, de 31 març de modificació de la Instrucció 11/2009, de 13 d'octubre, de modificació de la Instrucció 8/2009, de 3 d'agost, sobre l'aprovació de la documentació del Sistema de Gestió de la Qualitat de la Direcció General de la Policia i de la documentació relativa al procés de la detenció.

15/04/2010 | Instruccions | Instrucció 4/2010, de 6 d'abril, de gestió i manteniment de les farmacioles en els centres de treball i en els vehicles de la DGP.

01/03/2010 | Instruccions | Instrucció 3/2010, de 16 de febrer, de rectificació de la Instrucció 14/2009, de 11 de desembre, de modificació de la Instrucció 4/2008, d'11 de març, sobre la utilització d'armes i eines d'ús policial.

28/01/2010 | Instruccions | Instrucció 2/2010, de 21 de gener, sobre l'abonament de despeses permís BTP.

20/01/2010 | Instruccions | Instrucció 1/2010, de 12 de gener, reguladora del parc mòbil de la DGP.

ANY 2009

04/01/2010 | Instruccions | Instrucció 13/2009, de 21 de desembre, sobre normes d'aplicació a les vacances dels funcionaris del PGME per a l'exercici policial 2010-2011.

11/11/2009 | Instruccions | Instrucció 12/2009, de 6 de novembre, de modificació de la Instrucció 3/2006, de 3 de març reguladora de l'assignació dels armaris i armers i la devolució d'aquests i d'altre material assignat als agents del PGME.

15/10/2009 | Instruccions | Instrucció 11/2009, de 13 d'octubre, de modificació de la Instrucció 8/2009, de 3 d'agost, sobre l'aprovació de la documentació del Sistema de Gestió de la Qualitat de la Direcció General de la Policia i de la documentació relativa al procés de la detenció.

29/10/2009 | Instruccions | Instrucció 10/2009, de 20 d’octubre, sobre normes reguladores dels permisos per assumptes personals dels funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra per a l’exercici policial 2009-2010.

23/09/2009 | Instruccions | Instrucció 9/2009, de 21 de setembre, de modificació parcial de l'apartat 3 de la Instrucció 9/2006, de 26 de setembre, sobre la formació dels funcionaris del PGME.

04/08/2009 | Instruccions | Instrucció 8/2009, de 3 d'agost, sobre l'aprovació de la documentació del Sistema de gestió de la qualitat de la DGP i de la documentació relativa al procés de la detenció.

05/05/2009 | Instruccions | Instrucció 7/2009, de 4 de maig, sobre la participació dels membres del cos de Mossos d’Esquadra en les eleccions al Parlament Europeu convocades pel proper 7 de juny de 2009.

03/04/2009 | Instruccions | Instrucció 6/2009, de 26 de març, sobre la creació del sistema de Géstió de la Qualitat de la DGP i la seva documentació.

03/04/2009 | Instruccions | Instrucció 5/2009, de 26 de març, sobre l'elaboració dels procediments normalitzats de treball del PGME.

26/02/2009 | Instruccions | Instrucció 4/2009, de 23 de febrer, sobre el procediment d'adaptació dels llocs de treball i de passi a la situació administrativa especial de segona activitat en el Cos de Mossos d'Esquadra.

26/02/2009 | Instruccions | Instrucció 3/2009, de 19 de febrer, sobre l'abonament de les despeses corresponents al permís de conducció per a conduir vehicles policials(BTP) de la Policia.

13/01/2009 | Instruccions | Instrucció 2/2009, de 8 de gener, de regulació de la gestió de suggeriments, agraïments i queixes en l’àmbit de la Direcció General de la Policia.

31/12/2008 | Instruccions | Instrucció 1/2009, de 29 de desembre, sobre normes d’aplicació a les vacances dels funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra per a l’exercici policial 2009- 2010.

ANY 2008

16/07/2008 | Instruccions | Instrucció 10/2008, de 20 d’octubre, sobre normes reguladores dels permisos per assumptes personals dels funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra per a l’exercici policial 2008-2009.

15/07/2008 | Instruccions | Instrucció 9/2008, de 9 de juliol, sobre els permisos pels funcionaris de l'escala de suport del cos de Mossos d'Esquada i del personal de l'administració electoral durant el procés d'eleccions parcial del representant de l'escala de suport al Consell de la Policia -Mossos d'Esquadra, i sobre les indemnitzacions per raó del servei de l'administració electoral durant el procés esmentat.

17/06/2008 | Instruccions | Instrucció 8/2008 de 13 de juny, de modificació i ampliació de la Instrucció 4/2008 sobre la utilització d'armes i eines d'ús policial. 

18/06/2008 | Instruccions | Instrucció 7/2008, de 25 de març sobre l'abonament de les despeses corresponents al permís de conducció èr conduir vehicles policials (BTP).

18/06/2008 | Instruccions | Instrucció 6/2008, de 25 de març reguladora de la gestió dels expedients sancionadors incoats en aplicació Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de seguretat ciutadana.

13/03/2008 | Instruccions | Instrucció 5/2008, d'11 de març, sobre l'ús d'armes de foc per part dels funcionaris del PGME.

13/03/2008 | Instruccions | Instrucció 4/2008, d'11 de març, sobre la utilització d'armes i eines d'ús policial.

06/03/2008 | Instruccions | Instrucció 3/2008, de 29 de febrer, sobre l'autorització per a poder prestar el servei sense la uniformitat reglamentària en determinades unitats o llocs de treball del cos de mossos d'esquadra, per necessitats del servei. 

18/02/2008 | Instruccions | Instrucció 2/2008, de 18 de febrer, sobre la participació dels membres del cos de Mossos d'Esquadra en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat pel proper 9 de març de 2008. 

07/01/2008 | Instruccions | Instrucció 1/2008, de 4 de gener, sobre normes d'aplicació a les vacances dels funcionaris del Cos de Mossos d'Esquadra per a l'exercici policial 2008-2009.

INSTRUCCIONS DE L'EMPRESA ANY 2007

Instrucció 1/2007, de 12 de gener, sobre normes d'aplicació a les vacances dels funcionaris del Cos de Mossos d'Esquadra per a l'exercici policial 2007-2008

Instrucció 2/2007, de 22 de gener, sobre el lliurament dels vals de menjador als funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra.

Instrucció 3/2007, de 2 de febrer, sobre la modificació de la Instrucció 1/2007, de 12 de gener, sobre normes d'aplicació a les vacances dels funcionaris del Cos de Mossos d'Esquadra per a l'exercici policial 2007-2008

- Instrucció 4/2007, de 12 de març, sobre la modificació de la Instrucció 1/2007, de 12 de gener, sobre normes d'aplicació a les vacances dels funcionaris del Cos de Mossos d'Esquadra per a l'exercici policial 2007-2008

Instrucció 6/2007, de 3 de maig, sobre la participació dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra en les eleccions municipals convocades pel 27 de maig de 2007.

Instrucció 7/2007, de 23 de maig, de modificació de la Instrucció 13/2006, de 31 d'octubre, sobre aplicació dels règims horaris i planificació de la jornada de treball.

Instrucció 8/2007, de 21 de juny, sobre els permisos dels funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra i del personal de l'administració electoral durant el procés d'eleccions de representants al Consell de la Policia - Mossos d'Esquadra i sobre les indemnitzacions per raó del servei de l'administració electoral durant el procés esmentat.

Instrucció 9/2007, de 26 de juny, sobre el permís de naixement, adopció o acolliment i permís de paternitat dels funcionaris del Cos de Mossos d'Esquadra.

Instrucció 10/2007, de 20 de juliol, sobre els permisos dels funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra i del personal de l'administració electoral durant el procés d'eleccions de representants al Consell de la Policia - Mossos d'Esquadra i sobre les indemnitzacions per raó del servei de l'administració electoral durant el procés esmentat.

INSTRUCCIONS DE L'EMPRESA ANY 2006

Instrucció 1/2006, de 12 de gener, sobre normes d'aplicació a les vacances dels funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra per a l'exercici policial 2006-2007

Instrucció 2/2006, d’1 de març, reguladora del procediment de tramitació del subministrament d’àpats a persones sota custòdia de la PG-ME

Instrucció 3/2006, de 3 de març, reguladora de l’assignació dels armaris i els armers i la devolució d’aquests i d’altre material assignat als agents del PGME

Instrucció 4/2006, de 5 d’abril, sobre l’abonament de les despeses corresponents al permís de conducció per a conduir vehicles policials (BTP)

Instrucció 5/2006, de 23 de maig, de modificació de la Instrucció 4/2006, de 5 d’abril, sobre l’abonament de les despeses corresponents al permís de conducció per a conduir vehicles policials (BTP)

- Instrucció 6/2006, de 31 de maig, sobre la tramitació del pagament de les hores extraordinàries i/o indemnitzacions per raó de servei als membres de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra citats a declarar en procediments penals.

- Instrucció 7/2006, de 29 de maig, sobre la participació dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra en el referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

- Instrucció 8/2006, de 26 de setembre, per la qual es regula l'ús de les 45 places d'allotjament a l'Escola de Policia de Catalunya a càrrec de la Direcció General de Seguretat Ciutadana.

- Instrucció 9/2006, de 26 de setembre, sobre la formació dels funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra.

- Instrucció 10/2006, de 26 de setembre, de determinació del document oficial acreditatiu del canvi de domicili particular dels funcionaris del cos de mossos d'esquadra

- Instrucció 11 / 2006, de 4 d'octubre, sobre la participació dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra en les eleccions al Parlament de Catalunya convocades el dia 1 de novembre de 2006.

Instrucció 12/2006, de 17 d'octubre, sobre normes reguladores dels permisos per assumptes personals dels funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra per a l'exercici policial 2006-2007

- Instrucció 13/2006, de 31 d'octubre, sobre aplicació dels règims horaris i planificació de la jornada de treball.

INSTRUCCIONS DE L'EMPRESA ANY 2005

Instrucció 1/2005, de 3 de gener, sobre normes d'aplicació a les vacances del funcionaris del PGME per l'exercici policial 2005-2006.

Instrucció 2/2005, de 25 de gener, sobre la participació dels membres del cos de Mossos d’Esquadra en el referèndum consultiu convocat per al proper 20 de febrer de 2005.

Instrucció 03/2005,  sobre renovació permís BTP

Instrucció 4/2005, de 19 de juliol, de modificació de la instrucció 01/05  sobre normes d'aplicació a les vacances del funcionaris del PGME per l'exercici policial 2005-2006. 

Instrucció 05/2005, sobre assumptes personals 2005-06

Instrucció 06/2005, sobre aplicació dels règims horaris i planificació de la jornada de treball.

Instrucció 9/2005, de 14 de desembre, per la qual es regulen la tramitació i la concessió dels diferents tipus de felicitacions públiques i condecoracions.

INSTRUCCIONS DE L'EMPRESA ANY 2004

Instrucció 01/2004,  sobre la participació dels MMEE en les Eleccions Generals del 14 de març

Instrucció 02/2004,  sobre renovació permís BTP

Instrucció03/2004, sobre la la implantació del nou sistema informàtica de Planificació i Gestió Horària (PGH)

Instrucció 04/2004, sobre la participació dels membres del cos de Mossos d'Esquadra en les eleccions el Parlament Europeu convocades pel proper 13 de juny de 2004.

Instrucció05/2004, de gestió de la documentació de la Direcció General de Seguretat Ciutadana

Instrucció06/2004, sobre assumptes personals 2004-05

Instrucció 7/2004, 2 de setembre, sobre la tinença d'armes de foc per part dels membres de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i dels procediments de recollida, retirada i dipòsit d'armes

INSTRUCCIONS DE L'EMPRESA ANY 2003

Instrucció 01/2003, de 31 de març, sobre planificació de la jornada de treball.

Instrucció 02/2003, de 31 de març, per la qual es regula el procediment de compensació d’hores acumulades pels funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra

Instrucció 03/2003 sobre la participació dels MM.EE en les eleccions municipals del 25 de maig de 2003

Instrucció 04/2003 sobre normes reguladores dels permisos per assumptes personals dels MM.EE per l'exercici 2003-04.

Instrucció 05/2003 sobre l'abonament de les despeses pel permís de conduir BTP

Instrucció 06/2003 sobre els permisos dels funcionaris durant el procés electoral al Consell de la Policia-MMEE

Instrucció 07/2003 sobre tramitació de citacions i notificacions judicials a membres dels MMEE

Instrucció 08/2003 sobre prestació d'activitats docents dels MMEE

Instrucció 09/2003 sobre eleccions al Parlament 16 nov. 03

Instrucció 10/2003 sobre vacances 2004

INSTRUCCIONS DE L'EMPRESA ANY 2002

02/2002(pdf) sobre hores extres i dietes , voluntaris trànsit

03/2002(pdf) sobre indisposicions

comunicat:  permisos, aa.pp., vacances 15ena.(pdf)

Resolució 26/06/02 sobre , aa.pp., vacances 14ena.(pdf)

04/2002(pdf) sobre l'abonament despeses del BTP

05/2002(pdf) sobre regulació de permisos AA.PP  pel 2002/03

Circular sobre normes d'aplicació del complement de productivitat de l'exercici 2002