ACORDS LABORALS I  NORMATIVA DIVERSA CME - ANYS 2008/15

26/02/2015 | Normativa | ACORD GOV/26/2015, de 24 de febrer, pel qual es ratifica l'Acord de 29 de gener de 2015, sobre condicions de prestació de serveis del personal funcionari del cos de Mossos d'Esquadra.

26/02/2015 | Normativa | ACORD GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya.

04/02/2015 | Normativa | Acord entre UGT i Administració, sobre condicions de prestació de serveis del personal funcionari del CME.

02/02/2015 | Normativa | Resolució del director general de la Policia, de 30 de gener 2015, que determina les jornades en les quals serà necessari aportar el document d’atenció mèdica per acreditar l’absència al lloc de treball per motius de salut durant aquest any policial 2015/16, d’acord amb el que preveu la Instrucció 7/2014, d’11 de març, sobre les absències al lloc de treball per incapacitat temporal, per motius de salut i per assistència a consulta mèdica dels membres del CME.

17/10/2014 | Normativa | Resolució de 17 d'octubre de 2014, sobre els canvis planificació necessaris per donar resposta als diferents escenaris possibles els dies 8 i 9 de novembre de 2014 en ocasió de les diverses activitats que es puguin produir a Catalunya aquests dies.

30/12/2013 | Normativa | Comunicat de la DGP mitjançant s’informa que el nombre de PAP per aquest any 2013 s’incrementa a 4 dies i s’informa del termini pel seu gaudiment i de la seva equivalència en hores pels membres del CME.

05/09/2013 | Normativa | DECRET 222/2013, de 3 de setembre, del Reglament d’organització i funcionament del Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya.

18/07/2013 | Normativa | Resolució d'11 de juliol de 2013, sobre els canvis necessaris amb motiu de la celebració dels XV Campionats de natació de la Federació Internacional de Natació 2013, a celebrar a la ciutat de Barcelona.

Tard i a corre (nedar) que comença demà el Mundial de Natació.

25/03/2013 | Normativa | Criteris de tramitació de llicències, permisos i reduccions de jornada CME.

23/10/2012 | Normativa | Resolució de 22 d'octubre de 2012, sobre l'establiment de les condicions de treball i la planificació de la jornada de treball anual de diversos funcionaris del CME amb motiu de la celebració de la 48ena Edició del Rally Catalunya- Costa Daurada.

15/12/2011 | Normativa | DECRET 415/2011, de 13 de desembre, d’estructura de la funció policial de la Direcció General de la Policia.

14/10/2011 | Normativa | Circular sobre l'aplicació del complement de productivitat en l'exercici 2011.

14/10/2011 | Normativa | Resolució de 13 d'octubre de 2011, sobre l'establiment de les condicions de treball i la planificació de la jornada de treball anual de diversos funcionaris del CME amb motiu de la celebració de la 47ena Edició del Rally Catalunya- Costa Daurada.

11/10/2011 | Normativa | Criteris de tramitació de llicències, permisos i reduccions de jornada CME.

23/12/2010 | Normativa | RESOLUCIÓ IRP/4034/2010, de 3 de desembre, per la qual es convaliden els cursos relacionats amb les noves especialitats de la modiicació del Pla de carrera professional del CME.

23/12/2010 | Normativa | Instrucció del 15/12/2010 pel correcte exercici del vot per correu en les properes eleccions sindicals al CME.

10/12/2010 | Normativa | Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe, orientació sexual i d'altres discriminacions.

30/11/2010 | Normativa | RESOLUCIÓ IRP/3781/2010, de 3 de novembre, per la qual es dóna publicitat al pacte entre la Direcció General de la Policia i les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra, sobre la regulació i la compensació de les guàrdies no presencials en el cos de mossos d’esquadra, de 8 de gener de 2010, i a l’acord entre el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i les organitzacions sindicals representatives dels funcionaris de la policia de la Generalitat- mossos d’esquadra en matèria de formació contínua per a l’any 2009, de 17 de març de 2009.

25/11/2010 | Normativa | Ampliació del Pacte de 8/01/2010, i acord sobre regulació i compensació de GnP.

11/11/2010 | Normativa | DECRET 150/2010, de 2 de novembre, pel qual s’estableix el règim de llicències, permisos i vacances de les persones membres del Cos de Mossos d’Esquadra.

15/06/2010 | Normativa |

- ORDRE IRP/331/2010, de 12 de maig, per la qual s’estableix el procediment de convalidació dels cursos relacionats amb les noves especialitats de la modiicació del Pla de carrera professional del cos de mossos d’esquadra.

- ORDRE IRP/332/2010, de 9 de juny, d’homologació de la competència professional dels membres del cos de mossos d’esquadra amb la formació especíica prevista a la relació de llocs de treball de mossos d’esquadra.

14/06/2010 | Normativa | ORDRE IRP/326/2010, de 12 de maig, de modiicació de l’apartat 2 de l’annex 1 del Pla de carrera professional del cos de mossos d’esquadra, aprovat per l’Acord GOV/166/2006, de 24 d’octubre.

08/04/2010 | Normativa | ORDRE IRP/198/2010, de 29 de març, per la qual s’estableixen els criteris d’actuació per al manteniment i la veriicació dels sistemes de seguretat i la comunicació a la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra dels avisos d’alarma.

08/04/2010 | Normativa | RESOLUCIÓ GAP/1004/2010, de 25 de març, per la qual es dóna publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del personal funcionari dels diferents departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

23/03/2010 | Normativa | Pacte entre DGP i sindicats en representació de la Plataforma de Trànsit, sobre les millores en la uniformitat.

01/02/2010 | Normativa| RESOLUCIÓ IRP/154/2010, 25 de gener, per la qual es dóna publicitat al protocol pel qual s’estableixen els criteris orientatius d’avaluació per a la valoració de les condicions psicològiques per a l’ús de l’arma de foc dels membres dels cossos de policia local de Catalunya.

22/01/2010 | Normativa | ORDRE IRP/16/2010, de 18 de gener, per la qual es crea el itxer denominat Fitxer de dades mèdiques de vigilància de la salut del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

19/01/2010 | Normativa | Pacte per a la compensació de les guàrdies no presencials.

23/12/2009 | Normativa | ORDRE IRP/548/2009, de 17 de desembre, per la qual es crea un fitxer denominat directori de personal del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

30/09/2009 | Normativa | ORDRE IRP/413/2009, de 10 de setembre, de determinació de les funcions de l’activitat policial que es poden dur a terme en els llocs de treball de les diferents categories del cos de mossos d’esquadra susceptibles de ser proveïts en la situació administrativa especial de segona activitat.

14/04/2009 | Normativa | ORDRE IRP/173/2009, de 31 de març, per la qual es convaliden els cursos relacionats amb el Pla de carrera professional del cos de mossos d’esquadra.

23/03/2009 | Normativa| ORDRE IRP/114/2009, de 17 de març, de modiicació de l’apartat 2 de l’annex 1 del Pla de carrera professional del cos de mossos d’esquadra, aprovat per l’Acord GOV/166/2006, de 24 d’octubre.

04/02/2009 | Normativa | Publicat avui al DOGC, ORDRE IRP/22/2009, de 29 de gener, sobre la determinació de les remuneracions econòmiques associades a les medalles concedides amb motiu d’incapacitat permanent total, absoluta i de gran invalidesa.

19/12/2008 | Normativa | Publicat avui al DOGC, Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació administrativa especial de segona activitat en el Cos de Mossos d'Esquadra.

11/11/2008 | Normativa| Decret 217/2008, de 4 de novembre, sobre la utilització del número d'identitat professional en determinades peces dels uniformes de la policia de la Generalitat-MMEE.
24/10/2008 | Normativa | Ordre sobre remuneracions medalles IP total/absoluta/gran invalidesa, pendent de validació definitiva en Consell de la Policia.
06/08/2008 | Acords | Consell de Policia 28/07/08. Inclusió de 3 noves disposicions Decret 2ª activitat.
22/04/2008 | Acords | Després de cinc mesos de negociació, s'ha arribat a l'acord pel Decret de 2ªactivitat i l'Acord per invalideses permanents. 
09/04/2008 | Normativa | ORDEN ECI/945/2008, de 2 de abril, por la que se establece la equivalencia de la categoría de Mozo y de Moza de la Escala Básica del Cuerpo de Mozos de Escuadra de la Generalidad de Cataluña al título de Técnico correspondiente a la formación profesional del sistema educativo. 
març/2008 | Acords | Acord sobre equiparació retributiva pel CME.
14/03/2008 | Normativa | Nova actualització del criteris de tramitació de llicències, permisos i reduccions de jornada dels funcionaris del CME.