17/02/2015 | Comunicats | Sentència ferma. La DGP haurà de pagar per anticipat la renovació del BTP.

21/02/2014 | Comunicats | Com no podia ser d'una altra manera, la judicatura anul·la la instrucció del BTP.

13/08/2013 | Comunicats | Sentècia estimatòria concurs promoció.

13/08/2013 | Comunicats | Sentècia guanyada per entendre que no hi ha desobediència d'ordre.

13/08/2013 | Comunicats | Sentècia estimatòria accés a CME.

19/06/2013 | Comunicats | Sentècia guanyada, concurs promoció.

15/03/2013 | Comunicats | Sentència condemna a un funcionari de la DGP.

25/02/2013 | Comunicats | Sentència sobre prova psicotècnica.

18/01/2013 | Comunicats | Sentència contra els excessos d'afers interns.

08/06/2012 | Serveis Jurídics del CAT | Sentència contenciosa administrativa guanyada pel CAT.

23/03/2012 | Serveis Jurídics del CAT | Sentència penal guanyada.

25/01/2012 | Serveis Jurídics del CAT | Sentència guanyada pel CAT en un judici per faltes.

08/11/2011 | Sentències | Sentència guanyada sobre vals de roba.

31/10/2011 | Sentències | Recurs guanyat en primera instància i ratificat en apel·lació contra expedient disciplinari.

20/10/2011 | Sentències | T.Suprem, no apta curs EPC (actual ISPC).

29/09/2011 | Sentències | Repetició període de pràctiques en concurs oposició.

17/06/2011 | Sentències  | No apte en prova psicotècnica, oposició accés CME.

16/06/2011 | Autos | GnP's, continuem pressionant.    

21/06/2010 | Sentències | TS 3-3-2010. CASO Martorell (Barcelona). Cese de jueza sustituta por su trato desconsiderado e irrespetuoso hacia varios Mossos D'Esquadra.

04/06/2010 | Sentències | Nou èxit de l'equip jurídic del CAT; Condemnatòria a la Generalitat de Catalunya a readmetre un mosso d'esquadra en pràctiques que va considerar «no apte».

01/06/2010 | Sentències | D'interés pels afiliats de l'UGT-SAP...

05/02/2010 | Sentències | Sentència guanyada contra el PGA07.

09/04/2009 | Sentències  | No apte en prova psicotècnica/entrevista, oposició accés CME.
13/01/2009 | Sentències  | Manifestació en període electoral.
29/09/2008 | Sentències  | Disponibilitat (b).
05/08/2008 | Sentències  | Quilometratge i dietes en aplicació del criteri del VISCAT.
25/07/2008 | Sentències  | Disponibilitat (a).
21/04/2008 | Sentències  | Discromatòpsia (2). 
21/02/2008 | Sentències  | Grau personal FCSE.
08/02/2008 | Sentències  | Meritació cursos d'especialitat.