13/10/2013| Denúncies | Jutjat de Guàrdia de Barcelona, - Assumpte: Denúncia usurpació identitat, i accés il•legal correus electrònics.

24/07/2012 | Denúncies - Resposta a: 07/06/12 | Denúncies | A la Directora General de Tráfico, - Asunto: Solicitud de información sobre permiso BTP.

07/06/2012 | Denúncies | Al Director del SCT, - Assumpte: Greu malestar a l'especialitat de Trànsit.

27/04/2012 | Denúncies | Al Director S.C. d'Abertis, - Assumpte: Carta d'agraïment...

17/11/2011 | Denúncies | Al Sindic de Greuges, - Assumpte: Mal funcionamen per inactivitat del Departament d'Interior.

15/02/2010 | Denuncies | Al Director del SCT, - Assumpte: Plataforma de Trànsit.

25/06/2009 | Denúncies | A l'ISPC, - Convenis universitaris.

24/04/2009 | Denúncies-Resposta a: 19/03/2009 | Denúncies | A la Cap del servei de prevenció del Parlament, - Assumpte: "Manca de vestidors adequats pels Mossos d'Esquadra al Parlament de Catalunya".

06/04/2009 | Denúncies | Al Director del CP Lledoners, Assumpte: Necessitats al servei de vigilància del CME del CP Lledoners.

23/03/2009 | Denúncies-Resposta a: 26/02/2009 A l'ISPC, Assumpte: Instal·lacions del ISPC per activitat física.

20/03/2009 | Denúncies | A la DG de Funció Pública, - Assumpte: "Supòsit excepcional de reducció de jornada".

06/02/2009 | Denúncies-Resposta a: 29/01/2009 A la Agencia Catalana de Protecció de Dades, Assumpte: Retirada de fotografies de la Intranet de la DGP.

22/12/2008 | Denúncies | A Rafel Nadal, Director del Periódico de Catalunya.

18/12/2008 | Denúncies | Al President del Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya. A/a: Fermesa contra la ingerència judicial.

31/10/2008 | Denúncies | Al President del Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya. Acte de presentació i informació del Projecte de Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya.

28/08/2008 | Denúncies | Al Ministerio de Fomento: Asunto: Falta de cobertura en el Túnel Joan Carles I. (En referència a: Resposta a: 28/05/08 A la DGP, - Assumpte: Manca de cobertura al Túnel Joan Carles I.).

10/07/2008 | Denúncies - Resposta a: 07/07/08 A la TV3, - Assumpte: Petició per les imatges en que s'identifica el rostre dels mossos.

08/07/2008 | Denúncies - Resposta a: 22/05/08 A  l'ISPC, - Assumpte: Bandera a "mitja asta".

21/04/2008 | Denúncies | A l'ISPC, - Publicació Ordre ECI/945/2008. 
21/04/2008 | Denúncies | A M. Ed. y Ciencia, - Convalidación a técnico de formación profesional.