15/05/2014 | Informació - Diversa | Blog d'opinió: Epístola del mes de Maig...

27/02/2014 | Comunicats | Més aclariments sobre la reclamació de la part meritada de la paga extra 2012.

14/02/2014 | Comunicats | Termini per presentar recurs d'alçada a la sol·licitud de reclamació part proporcional P.Extra 2012.

05/12/2013 | Comunicats | Aclariments sobre la reclamació de la part meritada de la paga extra 2012.

08/11/2013 | Comunicats | Petició extenció sentència abonament part proporcional PAGA EXTRA 2012.

19/06/2013 | Comunicats | Sentècia guanyada, concurs promoció.

19/06/2013 | Comunicats | Reclamació d'hores de formació de TIR.

12/04/2013 | Comunicats | Novetats incapacitats laborals transitòries.

12/04/2013 | Comunicats | Impugnació Instrucció 8/2013 d'indemnització per raó de servei.

18/01/2013 | Comunicats | Sentència contra els excessos d'afers interns.

18/01/2013 | Comunicats | Alliberament torn de nit, 50 anys i/o 25 anys de servei.

30/11/2012 | Comunicats - Jurídiques | Sobre espoli extra de desembre.

30/05/2012 | Serveis Jurídics del CAT | Tots aquells companys, afiliats o no, que estigueu interessats en la sol•licitud per tal de demanar la totalitat del pagament de la nòmina sense descomptar la baixa per ILT de més de tres mesos, poseu-vos en contacte amb serveis jurídics del CAT (telf.934850350 o bé cat@elsindi.cat).

28/03/2012 | Serveis Jurídics del CAT | Recurs d'alçada, vers la resposta de l’Administració a les sol·licituds administratives on els companys/es demanàveu la cancel·lació de dades personals, en aquest cas, la del telèfon mòbil personal continguda en el fitxer Registre de gestió de personal de la Direcció General de la Policia.

(Per més informació contacteu amb CAT al telf.934850350 o bé cat@elsindi.cat).

27/03/2012 | Serveis Jurídics del CAT | Full de sol·licitud de la imputació de les hores de perllongament a càrrec de la prestació anual (NO HORES EXTRES).

(Per més informació contacteu amb CAT al telf.934850350 o bé cat@elsindi.cat).

12/01/2012 | Serveis Jurídics del CAT | Recurs de reposició denegació de l'ajut dels vals de menjador per presentar individualment davant l'Administració.

El CAT també presentarà una demanda global. Considerem que tenim tot el dret a rebre l’ajut ja que la mesura encara no ha estat aprobada.  Esgotarem totes les vies jurídiques per fer complir la legalitat al Govern.

(Per més informació contacteu amb CAT al telf.934850350 o bé cat@elsindi.cat).

22/12/2011 | Serveis Jurídics del CAT | Recurs de reposició nòmina desembre 2011 per presentar individualment davant l'Administració. (Per més informació contacteu amb CAT al telf.934850350 o bé cat@elsindi.cat).

22/12/2011 | Informació - Nòmina desembre | Nota informativa del Govern vers el tema.

29/04/2011 | Comunicats - Jurídiques| Novetats recursos contra la retallada de sou.

27/04/2011 | FundaCat | CAT-FRONT JURÍDIC.

25/03/2011 | Comunicats - Jurídiques| Recurs d'alçada admès: un punt més de mèrit guanyat legalment.

13/09/2010 | Comunicats - Jurídiques | Recordem a l'administració el sou que ens hem guanyat com a treballadors/es!!! IMPUGNACIÓ NÒMINA D'AGOST

08/07/2010 | Comunicats - Jurídiques | Ara ens toca a nosaltres, reclamem el sou que ens hem guanyat com a treballadors/es!!!

08/07/2010 | Informació diversa - Jurídiques | Més recursos sobre les retallades...

26/01/2009 | Comunicats - Jurídiques | Extensions d'efectes de Sentències.

06/11/2008 | Comunicats - Jurídiques | Sol·licitud de reclamació per compensació de servei no uniformat. (VAL 200 €)

03/10/2008 | Comunicats - Jurídiques | Procediment per reclamació d'hores en situació de DISPONIBILITAT.