934850350
CAT - Col·lectiu Autònom de Treballadors -