18/06/2012 | Informació - DAICACERA | Intervenció del Diputat Jaume Bosch (pregunta DAICACERA a petició del CAT) i resposta del Conseller. Com sempre pilotes fora, però admet que hi ha 4 informacions reservades a representants sindicals i justifica la investigació...

04/08/2009 | Control Parlamentari | Resolucions adoptades i rebutjades al BOPC, d’interès pel CME.

Diari de sessions relacionat.

07/04/2009 | Control Parlamentari | Resolució 442/VIII del Parlament de Catalunya, sobre l’equiparació de l’edat de jubilació dels membres de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra amb els de la Policia Foral de Navarra i de l’Ertzaintza.