ESCRIT AL DG SOBRE EL FUNCIONAMENT DEL SERVEIS ALS CENTRES PENITENCIARIS 19/01/2001

SE’T NECESSITA, NO FALTIS 19/01/2001

INCREMENT SALARIAL ANY 2001 19/01/2001

COMUNICAT DE PREMSA 23/01/2001

MOLT IMPORTANT: SENT»NCIA DE L’AUDI»NCIA NACIONAL 24/01/2001

ACCIDENTS DE TREBALL 25/01/2001

QU… VOLEU? 25/01/2001

PUCES A BRIANS 25/01/2001

PETITA GRAN VICT“RIA 29/01/2001

PROTESTA PER LA VINYETA DE L’ABC 21/04/2001

INDEMNITZACI” PER REVISTA D’ARMES 23/04/2001

RESPONSABLES ALS CENTRES PENITENCIARIS 25/04/2001

DG=DISBAUXA GENERAL 26/04/2001

NOU REGLAMENT DE PROVISI” DE LLOCS DE TREBALL.... 30/04/2001

BOMBA SINDICAL: UNA LLUM PER L’ESPERAN«A!!!! 03/05/2001

BROT DE LEGIONEL∑LA A BRIANS 16/05/2001

ALGUNS ESTAN FALLANT 21/05/2001

FAS D’ENGUANY: M…S BURLES 25/05/2001

MODIFICACIONS DE LLOCS DE TREBALL 28/05/2001

PRESENTACI” A LA 14™ PROMOCI” 29/05/2001

CONVOCAT“RIA GENERAL D’AFILIATS 05/06/2001

UN SERVEI SINDICAL DE NASSOS 06/06/2001

CONCURS GENERAL DE PROVISI” 12/06/2001

PGA’S 22/06/2001

COEFICIENTS MULTIPLICADORS: 13 RESOLUCIONS FAVORABLES 22/06/2001

NOVETATS SOBRE ANUL∑LACIONS DEL CONSELL 22/06/2001

TERMINI DE PRESA DE POSSESSI” PER AGENTS DE 13™ PROM. 27/06/2001

TRņNSIT ESTņ QUE PETA!!!  07/09/2001

CONCURS GENERAL  13/09/2001

VICT“RIA SINDICAL IMPORTANTÕSSIMA  17/09/2001

QUE NO SE N’ENFOTIN DE VOSALTRES  18a/09/2001

VACANCES 14™ PROMOCI”  18b/09/2001

L’EMPRESA RESPON ??  26/09/2001

TRAICI” AL COL∑LECTIU  28/09/2001

NUL.LITAT DE LES DISPOSICIONS QUE NO HAN PASSAT PEL CONSELL DE POLICIA 04/10/2001

ACCI” SINDICAL A TRņNSIT 18/10/2001

TARGES DE DESCOMPTE EN BENZINERES  23/10/2001

ACCIONS A TRņNSIT  24/10/2001

DRET A COBRAR PER TREBALLAR DE PAISņ  29/10/2001

ACTUALITAT SINDICAL 30/10/2001

LLIURAMENT DE CASCS: IL∑LEGAL ?