934850350
CAT - Col·lectiu Autònom de Treballadors -

CATCAT adreça
C/ Cristóbal de Moura, 105-111  2n  4a

08019 Barcelona

Telf: 93 485 03 50
Fax: 93 309 44 80
e-mail: cat@elsindi.cat
web: http://www.elsindi.cat/

 

Telèfon URGÈNCIES:  616500265