SECCIÓ SINDICAL   INVESTIGACIÓ.CAT    

ANY 2014

11/12/2014 | Denúncies | A la DGP, - Assumpte: Canvis de cicles de vacances a Investigació.

24/10/2014 | Denúncies | A la DGP - Assumpte: Servei presencial investigació Regió Policial Central. PETICIÓ REUNIÓ GNP

08/10/2014 | Denúncies | Al Cap del Cos, - Assumpte: Vacances Àrees d'Investigació.

28/05/2014| Denúncies | A la DGP, - Assumpte: Destinacions específiques i genèriques de les UI a la RPMB.

28/05/2014| Denúncies | A la DGP, - Assumpte: Esprais de defensa personal al CME.

ANY 2013

14/05/2013| Denúncies | A la DGP, - Assumpte: Places definitives a les U.Investigació de les comissaries de la RPMB.

ANY 2011

07/09/2011 | Denúncies | Al Conseller Puig, - Assumpte: Petició d'inici de diàleg.

05/07/2011 | Denúncies | A la DGP, - Assumpte: Horaris a les UI's i l'ATI de Barcelona.

26/05/2011 | Denúncies | A la DGP, - Assumpte: Vals de roba a la DPC i l'ACAC.

18/04/2011 | Seguretat i Salut | A la DGP, - Assumpte: Dotació a la policia científica d'equips de protecció individual per la investigació d'incendis.

31/03/2011 | Seguretat i Salut | A la DGP, - Assumpte: Deficiències a la Unitat d'Investigació. ABP Vic.

09/03/2011 | Seguretat i Salut | A la DGP, - Assumpte: Identificació dels riscos laborals al laboratori de l'Àrea Tècnica d'Investigació de l'ABP Manresa.

(Per més informació contacteu amb CAT al telf.934850350 o bé cat@elsindi.cat).

18/02/2011 | Denúncies | A la DGP, - Demanda de reunió urgentíssima de Gnp.

02/02/2011 | Denúncies | A la DGP, - Assumpte: Proposta de canvi de dependència orgànica i funcional de les unitats d’investigació.

26/01/2011 | Denúncies | Al Conseller Puig, - Assumpte: Malbaratament de recursos humans a les Unitats d’Investigació de les ABP’s.

(Per més informació contacteu amb CAT al telf.934850350 o bé cat@elsindi.cat).

25/01/2011 | Denúncies | Al la DGP, - Assumpte: Horaris il·legals.

20/01/2011 | Denúncies | A la DGP, - Assumpte: Malbaratament de recursos humans i materials a les Unitats d'Investigació.

18/01/2011 | Denúncies | Al la DGP, - Assumpte: Demanda reunió de la Comissió de Gnp.

ANY 2010

11/10/2010 | Denúncies | A la DGP, - Assumpte: Places de l'especialitat de policia científica en ABP's.

11/10/2010 | Denúncies | A la DGP, - Assumpte: Petició de compliment inmediat a l'Acord GnP...

08/10/2010 | Denúncies | A Joan Delort, ... - Assumpte: Petició d'inclusió d'un punt en l'ordre del dia de la propera sessió del Consell de la Policia.