ESTATUTS I NORMATIVA INTERNA DEL CAT

 

 

- Estatuts del CAT

 

- Reglament de Processos Congressuals.

 

- Reglament d'Assemblees per escollir Representants Territorials, d'Especialitats, i Delegats de centres de treball.