REUNIÓNS DELS SINDICATS AMB EL CAP DE LA RPPO VIELHA

 19/03/03

 

El passat dia 19/03/03 es van reunir els sindicats SAP, APPAC i CAT-ME amb el Cap de la RPPO i el Cap d'Administració a La Seu d'Urgell.

 

Els temes que es van tractar van ser els següents:

 

- En referència al Dispositiu Baqueira s'ens va informar que les despeses havien estat abonades durant el mes de Febrer.

 

- En referència a les trobades per parlar de temes de seguretat i plans d'emergències amb els titulars dels túnels del Cadí i de Vielha, aquestes ja han començat i aniran passant tots els efectius de les zones afectades pel coneixement dels procediments de treball en cas de necessitat.

 

- En referència al nou material de SC, al Pirineu ho tindrà tothom. Aquesta uniformitat ha estat seleccionada per la Comissió de Vestuari que es va crear a BCN.

Aquesta nova uniformitat consta de un folre polar de Wind-Stopper (de doació personal i que substutuirà al jersei i a la part vermella de l'anorac actual), pantalons Gore-tex (semblants als de Trànsit, no seran de dotació personal ja que si marxes del Pirineu l'hauràs de retornar, seran rentats i acondicionats per a la nova gent destinada al Pirineu) i uns guants de folre polar. No es donarà el tapa-boques ja que el folre polar ja tapa el suficient.

S'espera que la nova uniformitat estigui disponible a partir de l'Octubre.

 

- En referència a la roba de Nivell 2 de Trànsit, la distribució a la RPPO serà la següent:    

 

 La Seu d'Urgell   7

                                                                                                                                                                    Tremp  12

                                                                                                                                                                   -Vielha  5

 

Els criteris per donar la uniformitat seran la nota de conducció del curs, el que no es disposi de restriccions en el permís de conduir i les necessitats de cada Sector.

 

- En referència a la manca de nomenclators per agents de la última promoció de Trànsit, la RPPO ja ho ha demanat al SCT. Una solució a aquest problema fós que s'enviés per correu electrònic a cada Sector i que aquest fes el correponent nomenclator.

 

- La renovació del parc mòbil de la RPPO es farà per Trànsit al Maig i per SC a finals d'any. Els vehicles seran el mateixos excepte les furgonetes d'Atestats de Trànsit, que seran MB Vito i vindran a finals d'any. Es desconeix si els vehicles 4x4 seran els models llargs, encara que s'han demanat degut a la inoperativitat del model curt, fet ja exposat en anteriors reunions.

Les lots seran un nou model que es recarregarà als vehicles, exceptuant les de La Seu d'Urgell, ja que els vehicles es canviaran abans.

Els vehicles que passaran a ser propietat de la Generalitat no tindran cap tipus de limitació en quan a ús.

La UEM disposarà de dues furgonetes VW 4x4.

Les cadenes de neu seran noves i d'un model més fàcil de col-locar, i les rodes de contacte estan demanades per a tots els vehicles de la RPPO.

 

- En quan al fet de que determinat material té una "data de caducitat" (botes de Gore-tex, cascos de Trànsit, etc.), el Cap d'Administració diu que en cas de necessitat es pot realitzar comanda extraordinària de material per canviar aquest si està deteriorat.

 

- En referència a la Centraleta de la Comissaria de Vielha que no reconeix els números telefons entrants, es faran gestions per tal de solucionar el tema.

 

- Es torna a treure el tema del Grup de Rural. S'intenta que aquest grup tingui el reconeixement com a la UEM, es a dir, treball específic en el món rural, horaris especials en funció dels serveis que s'hagin de realitzar, independència de SC (si hi ha manca d'efectius a SC que no sigui desmontat temporalment el Grup de Rural), etc. La UEM es independent i no es desmonta encara que falti gent a SC. El Cap de la RPPO manifesta que aquest Grup de Rural és Seguretat Ciutadana en l'Àmbit Rural, això vol dir que està supeditat a les necesitats de SC. S'intentarà que hi hagi un grup de persones que formin part d'aquest grup, podent passar la resta d'agents de SC per aquest servei per ampliar coneixements). Es montaran les patrulles en referència als serveis que hi hagi a cada Sector.

 

- En referència a la problemàtica a Baqueira en quan a caos a la C-28, el Cap de la RPPO diu que tornaran a parlar amb el titular de la via per que s'involucri més en la problemàtica.

 

- Els Sindicats demanen més suros per a penjar comunicats ja que els que hi han són insufucients. El Cap d'Administració diu que ho solucionarà.

 

- En quan a l'aire condicionat a les Comissaries de La Seu d'Urgell i Puigcerdà, el de La Seu d'Urgell ja està aprovat (s'està fent el projecte d'instal-lació) i s'intentarà que estigui per aquest estiu. La instal-lació a La Seu d'Urgell serà totalment nova, començant desde zero. A Puigcerdà no està aprovat, però s'intentarà posar com fins ara estaven a La Seu d'Urgell, fins a la instal-lació final.

 

- El Cap de la RPPO fa menció que durant aquesta setmana es van donar, al Principat d'Andorra, uns diplomes als agents de la UEM d'un curs que van realitzar en aquest país (titulació homologada únicament a França, no vàlida a Espanya) durant l'any passat.

 

- En quan al Dia de les Esquadres (24/04/03), el Cap de la RPPO diu que es farà el de cada any.

 

- Com a punt final, es queda que la pròxima reunió es farà a La Seu d'Urgell el dia 22/05/03 a les 11:00 hores.

 

Atentament,

 

Albert Figueras

Representant del CAT-ME a la Val d'Aran

 

PD: Si algú té algún tema o inquietud que es vulgui tractar en aquestes reunions, feu-m´ho arribar al email alay12@eresmas.net i jo seré el vostre vocal. 

 

 

 


 

28/01/03.

REUNIÓ SINDICAL AMB EL CAP DE LA RPPO, SOTS-CAP I CAP D’ADMINISTRACIO DE LA SEU D’URGELL,

 

En la reunió van estar presents representants sindicals d’SPC, SAP i CAT-ME.

 

Es va tornar a parlar de la patrulla rural. El Cap de la RPPO va dir que aquest servei era part de Seguretat Ciutadana, no està reconegut com una especialitat. Que es feia segons la disponibilitat d’agents de lABP, però que no desapareixia. Volia que la gent que formés part del grup fos gent del país, gent que conegués el territori. Que amb aquesta gent aniria passant la resta d’efectius de SC per fer que tothom, mínimament, anés coneixent el país. Va comentar que la denominació més correcta per aquest grup seria Seguretat Ciutadana en l’ámbit rural.

 

La manca de Caporals en les diferents ABPs es va cobrint amb els Caporals que, entre cometes, sobren a algunes ABPs. S'espera a la nova fornada de Caporals 03 i a la necessitat que tindrà Badalona quan s’obri per veure realment la distribució dels Caporals. Tots aquests números els té, com no, BCN.

 

En quan al moviment de la gent en pràctiques, 15ª promocio, el Cap de la RPPO ens informa que hi haurà petits moviments. Igual que amb els Caporals, a les ABP’s que, entre cometes, sobrin agents de la 15ª  seran els últims de la promocio d’aquella ABP, qui aniran a cobrir les places que faltin a altres ABPs.

 

En el dispositiu NEUCAT, i segons BCN, no es dóna dret a aplicar els índex correctors ja què unicament és un canvi de servei.

 

Es pregunta sobre el complement de productivitat. S’ens informa que el 4’23 % dels efectius  (263 agents) no han cobrat el complement, la majoria per qüestions de baixes. El criteri aplicat ha vingut estipulat desde BCN.

 

En referent a la nova roba de Trànsit, el Cap de l’Administració de la RPPO ens informa que amb el pressupost d’aquest any ja es tindrà tota la roba, possiblement a mitjans de mes de Febrer. Quan es sàpiga on va destinat cada agent de la 15ª de Trànsit i quin nivell assoleix, se’ls farà entrega de la seva uniformitat de Trànsit.

 

En referent al vehicle de la Unitat d’Atestats de Trànsit de Vielha se’ns informa que temporalment es cedirà el vehicle destinat a Tremp. Que s’estan fent gestions per proveir, en la renovació del parc móbil, d’una unitat amb tracció a les quatre rodes i amb un motor una mica més potent, es parla de vehicles Mercedes Vito com a nous vehicles d’Atestats.

 

En referència al parc móbil de la Regio, s’està pactant amb LEASEPLAN de posar a tots els vehicles que no son 4x4 rodes de contacte. S’intentarà unificar les peticions, en referència a Parc Móbil, a tota la Regió.

 

Es queda en que la pròxima reunió es faci cap a finals de mes de Març a La Seu d’Urgell.

 

                                                                       

                                                                                    Albert Figueras Torné

                                                                                    Representant CAT-ME a Vielha

 

 


 

 

DILLUNS 16/12/02 A LA SEU D’URGELL.

 

-         Presentació de l’Inspector Flores, com a Sots-Cap de la Regió.

 

-         Uniformitat especifica de la Regió. En fase d’estudi i provatures. Hi ha una comissió encarregada, les coses de palau...

 

-    Uniformitat grups d’Investigació. De moment ni roba ni plus, trèiem el tema en totes les reunions. El cas es que els companys no poden anar de paisà amb l’anorac, la "braga" o les botes de l’uniforme.

 

-         Aire Condicionat a La Seu i Puigcerdà. És dins el pressupost, adjudicat a la empresa GISA, aquest any si.

 

-         Dispositiu Val d’Aran. Sembla que gràcies al “chapapote” ens lliurem de patir les mateixes condicions de treball de sempre.

Per enguany està previst però, donar botes i samarreta a tothom, guants i tapaboques als d’estàtiques i pantalons, ulleres, barret i anorac a la gent de pistes. Ah! I les samarretes i les botes no cal tornar-les!.

 

-         Túnel del Cadí. Pla d’Actuació Interior, “s’intentarà” fer un simulacre d’emergència i/o accident, en el primer els mossos ens quedem fora, en el segon entren a dintre. A pit, com sempre ?

 

-         S’estudia la possibilitat de fer formació AFCAP, a les ABP’s, en setmana de festa o quan toca (?).

 

 

-         A la primavera es tornarà a crear el Grup Rural de Vielha, els agent s de rural faran només aquesta tasca, seran seleccionats a dit pel Cap de l’ABP.

 

-         El vestuari dels nous efectius de Trànsit de mica en mica, la nova uniformitat no trigarà.

 

 

-         Bufanda. Normal, no cobra. Alt, si cobra (?).

-          

 

Propera reunió amb el Cap de la RPPO, el 28 de gener. Si voleu que fem arribar les vostres queixes, inquietuds etc. Envieu-nos un mail, truqueu-nos o contacteu amb el nostre delegat A. Figueras de Vielha.

 

 

 

 


 

 15/10/02

-En aquesta reunió van ser presents representants sindicals de I'APPAC, SUME, SAP i CAT -ME, així com els Caps de la RPPO i d'Administració de la RPPO .

-Dels temes operatius (problemàtica a Puigcerdà per fer treballar en dies de festa,

reunions amb les entitats implicades en el Dispositiu vaqueira o la problemàtica amb la Sala de la RPPO), el Cap de la RPPO va dir que no es tractarien en aquesta reunió. -Tot el referent a la incorporació de nous efectius a la RPPO esta a Intranet.

-En referència a la manca d ' efectius, en aquest concurs s 'han fet propostes perquè cap Sector es quedi sota mínims en cap servei ( tot dependrà de la gent que s' enviï finalment).

-En referència a la nova uniformitat de Trànsit, el Cap d ' Administració de la RPM ens informa que un cop feta la valoració ( el SCT comprova la qualitat de la uniformitat ), sortida a concurs i un cop licitada la comanda (per mitjans d 'Octubre), l’empresa escollida tindrà 3 mesos per entregar-ho (aproximadament per Nadal).

-En referència a la problemàtica amb el parc mòbil de la RPPO ( vehicles inadequats per la Regió), s' ens informa que al Sector de La Seu d 'Urgell continuaran sent els mateixos i que als demés Sectors s' esta esperant que es finalitzi el Renting deIs vehicles d ' ABP per veure que es fa. Les propostes que s 'han realitzat, en les anteriors reunions i en

Notes Informatives d ' alguns Sectors, estan en estudi per part de la Comissaria General Tècnica, que és qui realitza els estudis pertinents i decideixi quins tipus de vehicles, uniformitat, etc. és el més idoni per a cada Sector. En referència al vehicle de la Unitat d' Atestats del Sector de Vielha. el Cap de I' Administració de la RPPO diu que ja rara gestions amb la DCT per tal de solucionar el problema d 'una vegada per totes.

-En referència a disposar de material de consulta pels agents a cada Comissaria, el Cap de la RPPO ens informa que a moltes Comissaries ja ho tenen, però que farà gestions perquè totes ho disposin.

-Es demana informació sobre la línia d'alta tensió que passa per sobre la Comissaria de Vielha. El Cap de la RPPO ens informa que la DG, quan es va inaugurar la Comissaria, ja va contestar per aquesta problemàtica dient que complia la normativa vigent. Per part dels Sindicats es proposa que es parli per tal de soterrar la línia, responent que

s' estudiarà. El tindre la línia d ' alta tensió als terrenys de la Comissaria no comporta cap benefici per aquesta (despesa elèctrica gratuïta).

-En referència a cursos de reciclatge per part de la Casa, el Cap de la RPPO ens informa dels cursos que es realitzaran d ' aquí a final d ' any:

-Gestió de trucades telefòniques.

-Seguretat Ciutadana ( formadors ).

-Gestió d’equips (comandaments).

-OFFICE.

-Novetats legislatives.

-Es queda que la pròxima reunió serà a La Seu d 'Urgell la segona setmana de Desembre.

-Atentament,

Albert Figueras Tomé

Representant CAT-ME Vielha

 


A la reunió que es va celebrar el dia 09/07/02 a la Comissaria de La Seu d´Urgell amb el Cap de la RPPO, Inspector Portals, el Cap d´Administració de la RPPO, Sr. Palau, i els representants dels diferents sindicats del Cos, APPAC-UPC-SAP-SUME-CATME, es va parlar del següent:

-         Torna a sortir el tema dels PGAs, alguns sembla ser que no han estat del tot objectius (influència de problemes directes amb alguns comandaments, nivell de denúncies baix segons l´estadística del Cap de Sector, etc.). El Cap de la RPPO manifesta que s´ha seguit el manual i s´ha estat objectiu.

-         Torna a sortir el tema de la manca de personal. S´ens donen les cifres d´agents de la 15a promoció que aniran destinats a la RPPO, aproximadament uns 27. Els Sindicats ens quedem esfaraïts, continuarem sense poder demanar permisos (que seran denegats per necessitats del servei), es patrullarà sota mínims, s´haurà de mantindre “l´estadística” amb menys personal, etc.

El Cap de la RPPO fa referència a que en el que va d´any s´han denegat poquíssims permisos. Els Sindicats li responen que els agents ja no demanen permisos ja que saben del cert que els s´hi seran denegats. Es comenta que els agents faran tots els permisos per escrit i així quedarà reflectit la denegació d´aquests també per escrit. També es comenta la manca de Caporals i el Cap de la RPPO diu que es mirarà a cada lloc els Caporals que manquen i s´aniran cobrint els que realment siguin necessaris, igual com amb els agents, aquí ell no pot fer rès ja que ve tot de Barcelona.

-         Torna a soritr el tema de la furgoneta d´Atestats de Trànsit de Vielha (en pujada no arriba als 30 qms/h i és inapropiada per l´orografia i climatologia de la zona). Es pensava que estava arreglada, però es tornaran a fer gestions per sol-lucionar-ho definitivament

-         Els representants del SAP i del CATME fan referència a una reunió que es va tindre amb el Sergent Cap de l´ARTPO de Vielha, Sgt Jesús SUAREZ, en la qual es va parlar, i no és broma, que haviem baixat l´estadística en quan a denúncies en comparació amb els mesos d´hivern (fent comentaris personals directes a alguns agents en concret), que anul-lavem molts controls d´alcoholèmia per la nit sense justificació i que amb aquests resultats ell no ens podia defensar davant de la Casa. També va dir que per pujar l´estadística de denúncies portaria més sovint el radar (l´hem tingut tres setmanes seguides i ara el tenim setmana si setmana no) i que per pujar l´estadística d´alcoholèmies, canviaria l´horari els caps de setmana per poder “caçar” a més conductors i posaria un Caporal per torn els caps de setmana per evitar que s´anul-lessin els controls planificats (això no ho va dir però no fa falta dir-ho). També va dir que, encara que fossim una patrulla sense recolsament, s´havien de fer els controls d´alcoholèmia durant el torn de nit (el PNT diu que mínim han de ser cinc efectius).

El Cap de la RPPO diu que ja parlarà amb el Sergent Cap de l´ARTPO Vielha i amb el Cap de l´ARTPO, ja que desconeix que es fés aquesta reunió.

-         Es fa referència a l´accident del company de Tremp. El Cap de la RPPO diu que la Casa té les portes obertes per a qualsevol qüestió en referència a casos com aquest. També ens informa que per a casos com aquest hi ha un grup de psicòlegs (Comissaria General Tècnica) que donen suport tant a familiars com als companys en moments delicats.

-         Torna a sortir el tema de l´aire condicionat a La Seu d´Urgell i a Puigcerdà. El Cap d´Administració de la RPPO diu que a La Seu d´Urgell ja estan instal-lats i com que ha sobrat una quantitat dels pressupostos, la instal-lació que es farà l´any que ve a Puigcerdà serà nova i no s´aprofitaran els aparells que s´han tret de La Seu d´Urgell. Durant aquest any s´intentarà instal-lar equips portàtils d´aire condicionat a Puigcerdà.

-         També trona a sortir el tema de la uniformitat de xester. El Cap de la RPPO diu que els únics que van amb xester són el Grup de Rural i els d´ARRO i, segons criteri del Cap de Torn de cada Comissaria, les patrulles en determinades condicions climatològiques. Durant l´hivern a la Val d´Aran és l´únic lloc on es va en xester per les seves condicions climatològiques.

-         Els Sindicats SAP i CATME fan referència al Dispositiu Vaquèira. Comentem que els agents de l´ABP Val d´Aran que siguin sol-licitats per a realitzar funcions dins del Dispositiu (vigilancia del parc mòbil del Dispositiu), entrin dins d´aquest amb el que això comporta (material, dietes, etc.). El Cap de la RPPO diu que farà gestions perquè això es contempli.

També fem referència al conejat de la C-28 al seu pas pel nucli de Vaquèira durant l´època d´esqui. El Cap de la RPPO diu que parlarà amb el Cap de la ARTPO per veure com estan els contactes amb titular de la via, Ajuntament de Salardú i l´estació d´esqui Baquèira-Beret per sol-lucionar el problema.

El Cap de la RPPO demana als Sindicats que expliquin als seus afiliats el que és el Dispositiu i que en realitat no és tant bonic com es pinta.

-         Es comenta amb el Cap de la RPPO alguns problemes d´alguns agents amb els seus Comandaments en l´aplicació de la Llei de Conciliació Familiar. El Cap de la RPPO diu que, pel nostre horari i en determinats casos pel nostre destí, aquesta Llei es pot parlar amb el Comandament corresponent per arribar a un acord en el modus d´aplicació (acumular hores per poder gaudir-les seguides en dies determinats, etc.).

-         El Cap de la RPPO comenta, en referència a les pràctiques de tir, que a la Regió el 70% d´efectius ja han realitzar la seva primera pràctica amb arma curta.

-         Per finalitzar quedem que la pròxima reunió es farà a mitjans de Setembre.

-         Afegir que el Cap de la RPPO va fer un comentari directe al representant del CATME en referència al modus de presentar el tema del radar (no portar-lo durant l´època d´esqui per evitar “caçar” a alguna persona important i haver de donar explicacions, encarnissar-se durant la resta de l´any al Sector i deixar-lo com a terra cremada, etc.). Va dir que no eren maneres correctes (targeta groga, la pròxima expulsió). Potser massa directes i reals.

 

Atentament,

Albert Figueras (Representant CATME a Vielha).A la reunió que es va celebrar el dia 22/05/02 a la Comissaria de La Seu d´Urgell amb el Cap de la RPPO, Inspector Portals, el Cap d´Administració de la RPPO, Sr. Palau, i els representants dels diferents sindicats del Cos, APPAC-UPC-SAP-SUME-CATME, es va parlar del següent:

-         Tornar a fer reunions periòdiques, entre els sindicats i els caps de la RPPO i d´Administració de la RPPO, per intentar solucionar els problemes que puguin existir a la RPPO i posar en coneixement del Cap de la RPPO les queixes dels agents.

-         Aquestes reunions s´han de realitzar, segons el Cap de la RPPO, per intentar solucionar els problemes de la RPPO a la pròpia RPPO.

-         Es decideix per majoria fer aquestes reunions mensualment, previ enviament dels temes a tractar al Cap de la RPPO.

-         Un tema que es tracta és que el PGA a la RPPO és baix. El Cap de la RPPO ens informa que de les tres Regions, la RPPO és la que té més puntuació (aquestes dades son reals i estan a Barcelona). La puntuació a la RPPO ha sigut homogènia, puntuant alt a qui realment s´ho mereixia. El criteri que s´ha seguit per realitzar els PGAs, segons el Cap de la RPPO, es valorar als agents pel que realment han fet sense tindre en compte qüestions personals entre agents/comandaments, tot seguint el manual que s´ha realitzar per fer els PGAs. En referència a l´aplicació d´index correctors, el Cap de la RPPO ens informa que a la RPPO no s´apliquen, encara que desconeix si a Barcelona s´apliquen, i que el Cap de l´ABP o ART supervisa el treball del comandament que realitza els PGAs.

-         En referència a la manca d´efectius a la RPPO, s´ens informa que s´està donant prioritat al desplegament a la província de Barcelona i que solucionar aquest fet no està a la seva ma ja que no depèn d´ell. També diu que els agents de la 14a i els de reforç de la 15a seran distribuïts a les diferents ABPs i ARTs segons les necessitats reals i mancances d´aquestes.

-         Un altre tema que es tracta és la nova uniformitat de Trànsit. Les peces que van ser provades per una comissió d´agents estan a Barcelona, juntament amb els informes de la comissió, per tal de prendre una decisió. L´hivern que ve ja es disposarà d´aquesta nova uniformitat que, segons el Cap d´Administració de la RPPO, costa al voltant de 600 euros. També s´ens informe que aquesta uniformitat passarà pel Comitè de Salut.

-         El tema de la uniformitat a la RPPO també es va tractar. S´ens informa que s´ha fet la petició per realitzar un estudi sobre la necessitat d´unes característiques especials de la uniformitat que s´utilitza a la RPPO donada la seva climatologia. Es proposa modificar el Decret d´Uniformitat per permetre que a cada Regió es portés la uniformitat més adequada a la seva climatologia, comunicant-nos que això serà factible quan el desplegament estigui finalitzat i la mobilitat de la gent sigui mínima, per evitar una despesa econòmica enorme (pressupostos tancats) i que al cap de tres mesos la gent canviés de destí havent de tornar a donar la uniformitat del lloc on anés destinat. També s´ens informa que ha sortit publicada a totes les comissaries la Instrucció d´Uniformitat en la qual queda reflectit cada quan et correspon material nou. Amb les comandes extraordinàries de material s´intenta respondre-les amb rapidesa. El Cap d´Administració de la RPPO ens diu que amb la nova metodologia de sol-licitud de material el que volen aconseguir és que es demani material quan realment es necessiti, sense oblidar la uniformitat que et correspon per període de temps. Els sindicats fem esment que aquesta Instrucció d´Uniformitat hauria de parlar de la uniformitat de Trànsit ja que no queda reflectida, havent-se de revisar per poder fer cabre la garantia dels cascos de motorista (5 anys), uniformitat amb Gore-Tex, etc. També s´ens informa que l´Administració no ha contestat cap esmena feta per revisar la Instrucció d´Uniformitat.

-         També es fa esment del Grup Rural. Es comunica que l´ABP de la Val d´Aran és la única ABP que no disposa de Grup Rural. El Cap de la RPPO ens informa que                                 va donar instrucció per que es realitzes patrullatge rural a tota la RPPO (a la Val d´Aran desde el 20/05/02). També ens diu que aquest grup com a tal no existeix ja que no està reconegut a la RLT.

-         La qüestió del material. Manca d´emissores a l´ABP de la Val d´Aran ja que les patrulles d´ABP surten únicament amb una emissora, els agents d´ABP no disposen de cranc per penjar-se l´emissora, les lots no tenen un funcionament correcte ja que la seva durada enceses és, algunes vegades, d´únicament de 10 minuts. S´ens informa que hi ha suficients emissores a l´ABP de la Val d´Aran, però que la mala gestió d´aquestes és la causa dels problemes exposats. Aquesta problemàtica s´ha de solucionar desde la mateixa ABP afectada. Pel que fa als crancs, els sindicats demanen a l´Administració que es doti a cada agent d´un cranc. En referència a les lots, s´ens informa que una causa pot ser que no es col-loquin correctament als carregadors, però que de tota manera es faran gestions des d´Administració per tal d´estudiar el cas i donar-hi una solució.

-         Tema de vehicles. S´ens informa que en les noves comandes de vehicles policials, logotipats i camuflats, ja es té en compte la orografia i climatologia de la RPPO, així com de les diferents necessitats de cada servei (vehicles camuflats sense antena d´emissora, tot-terrenys de 5 portes per facilitar la cabuda de material i evitar el seu deteriorament per la manca d´espai, furgonetes d´Atestats de Trànsit amb tracció a les quatre rodes, etc.). La renovació del parc mòbil ve determinada pels períodes de renting dels vehicles i pels pressupostos.

-         També els sindicats fem esment de la problemàtica amb la UEM. El Cap de la RPPO ens informa que la plaça que quedava lliure, i que per cobrir-la es van fer unes proves a un petit grup d´agent que havien demanat poder accedir-hi, està vacant ja que el procés està aturat per la demanda d´un sindicat. També es fa esment de la manca de transparència per part del Cos en el fet de decidir qui finalment assoliria la plaça vacant, responent el Cap de la RPPO que això no era així. Aquest grup, com a tal, no existeix ja que no surt a la RLT, encara que s´ha demanat que surti a la pròxima RLT i s´equipari al GEI. A Barcelona tenen coneixement de que aquest grup existeix. El Cap de la RPPO ens diu que, desde que està al Cos, no havia vist com en un període de temps tan curt, s´havia fet una despesa econòmica tan gran per equipar a la UEM de material  específic. També s´ens diu que properament la UEM realitzarà un curs de socorrisme al Principat d´Andorra, on rebran la titulació del Ministeri francès, la qual està reconeguda mundialment.

-         En referència a l´aire condicionat de la Comissaria de l´ABP Alt Urgell s´ens informa que arriben 12 aparells nous que seran instal-lats en un període no superior a 4 mesos. També es diu que seran instal-lats en llocs realment necessaris, zones de treball, despatxos amb més de dos agents, Trànsit (per la seva situació a la Comissaria), etc., no disposant cap despatx de comandament d´un aparell pels seu particular ús. Els aparells d´aire condicionat que es treguin de la Comissaria de l´ABP Alt Urgell aniran, l´any que ve, a la Comissaria de l´ABP Cerdanya.

-         Sala de Coordinació Operativa. Els sindicats ens queixem del seu mal funcionament, amb el que això comporta pel desenvolupament del servei. El Cap de la RPPO diu que una de les causes del mal funcionament és de no disposar de gent fixa en el lloc. S´ha demanat un informe al Coordinador i millorar els protocols, fer brifings i reunions amb el Coordinador, Sots-Caps, Caps de Torn, etc. S´ha aconseguit que el personal de la SCO segueixi el quadrant de 5 setmanes i fer-los fixes. El 40 % d´efectius ja porta 6 mesos al lloc i els comandaments porten més temps. Fins que no hi hagi gent amb plaça definitiva i que es vulgui quedar, la mobilitat serà un entrebanc. A la SCO manquen 5 efectius. S´han près mesures per formar a la gent destinada SCO (manuals de l´operador de Sala i de les bases de dades, s´ha creat un registre al Fènix pel posar en coneixement els dubtes que tenen els operadors i poder-hi donar solució i es fan reunions periòdiques per estar al dia en novetats i actualitzacions).

-         Pràctiques de tir. El Cap de la RPPO en informa que la continuïtat de les pràctiqes de tir s´intentarà mantindre. En referència a les places d´Instructor de Tir ens comunica que s´intentarà agafar gent destinada de forma definitiva a la RPPO i que la Comissaria General Tècnica ho està estudiant. Es comunica al Cap de la RPPO la deficiència (alguns rebots de projectils) en les instal-lacions de la galeria de tir de La Seu d´Urgell en la qual els agents destinats a la Cerdanya i a l´Alt Urgell van a realitzar les pràctiques corresponents, responent que en un principi reuneix tota la normativa en quan a seguretat i que l´Instructor de Tir prèn totes les mesures de seguretat, però que de totes maneres es comprovarà. Es demana que es sol-licitin tots els certificats i permisos de la instal-lació per comprovar la seva legalitat.

Atentament,

Albert Figueras (Representant CATME a Vielha).