Comissió de Trànsit

ÀNIMS I ENDAVANT, QUE AIXÒ VA BÉ !

Mitjançant el present informem sobre el desenvolupament de la reunió d’avui, reunió en la que les organitzacions sindicals s’havien de posicionar vers l’oferta presentada per la DG en relació a les demandes dels membres d’aquest col·lectiu. Abans però, volem destacar el gran èxit de l’assemblea celebrada ahir, agraint la presència a tots els companys que hi varen ser i comunicar que ja ha començat l’estructuració territorial de la Comissió de Trànsit.

En la reunió d’avui, atenent a la voluntat de tots els qui estem treballant a trànsit, cap organització sindical ha mostrat el seu acord amb l’ofert de la DG. Davant d’això, la DG ha mostrat la seva voluntat de continuar negociant , no només els punts sobre els que ha respost, sinó tots aquells que afecten a les condicions de treball, horaris inclosos. Tanmateix han manifestat la seva incapacitat de continuar negociant en tant la Consellera no torni de l’estranger. Per tant, la negociació continua oberta, tot i que no es podrà reprendre fins la primera setmana de desembre. És absolutament imprescindible i necessari continuar amb la campanya de prevenció i amb el mateix seguiment i intensitat. Tan aviat com tinguem noves notícies o reunions n’informarem adequadament i seguirem la mateixa dinàmica assembleària per adoptar decisions qual calgui.

Barcelona a 19 de novembre del 2.002.