RESUM DE REUNIÓ MANTINGUDA AMB L’EMPRESA EN DATA 19-11-02

1- REIVINDICACIONS DE TRÀNSIT.- Davant el desacord de totes les organitzacions sindicals vers l’oferta de l’empresa, aquesta es mostra disposada a continuar negociant un cop torni de l’estranger l’Honorable Consellera. Hem insistit en la necessitat d’entrar a parlar de temes que fins ara s’han negat a tractar, com són horaris, dietes, coeficients, etc, a més d’aprofundir en el que fins ara s’ha parlat. En aquesta ocasió, la resposta no estat rotundament negativa. Per tant haurem d’esperar al desembre per veure com evoluciona tot. De moment, s’ha de mantenir la campanya de prevenció.

2- DISPOSITIU VALL D’ARAN.- Se’ns informa que el dispositiu de Nadal de la Vall d’Aran tindrà unes condicions similars a les de l’any passat, però, incorporant al personal destinat a aquella comarca que materialment en faci tasques amb les mateixes condicions i només un terç dels components de la Brigada Mòbil hi hauran de romandre tot el període, la resta rotaran.

3- TEMA NÚMERO TIP.- Es rebutja l’esmena presentada pel CAT, mantenint-se les coses com estaven i com han estat.

4- ESCORTES.- Se’ns anuncia que s’està treballant per resoldre la problemàtica plantejada i que pel que fa a dietes, una possible solució seria que les diverses conselleries per les que desenvolupen les seves tasques els escortes es fessin càrrec de les despeses de menjar.

5- MATERIAL PER TRÀNSIT.- Se’ns anuncia que les comandes ja estan en tràmit.

6- INSTRUCCIONS.- Se’ns anuncia que les instruccions de les 50 places a l’EPC i d’Assumptes Personals ja estan per signatura.

7- Es mantindrà una altra reunió divendres dia 29 per parlar de Pla de Carrera Professional, entre d’altres temes.

SALUT !

Barcelona a 19 de novembre del 2.002.