Comissió de Trànsit

Els Mossos d'Esquadra de trànsit, convocats en assemblea per la comissió de trànsit han decidit davant la inconcrecció i insuficiència de l'oferta del departament per resoldre la diversa problemàtica presentada convertir la SETMANA DE LA PREVENCIÓ, mesura que ha tingut un seguiment del 100 % en una CAMPANYA PERMANENT DE PREVENCIÓ i anar incrementant les mesures de pressió en el cas que no es doni solució, entre d'altres, a les següents reivindicacions:

 

-         Pagament de dietes sempre que es treballi en les franges de dinar o sopar fora de la localitat de destinació.

-         Diferencial salarial percentualment equiparable al d'altres cossos de seguretat.

-         Equanimitat en l'assignació de serveis extraordinaris remunerats.

-         Increment del preu hora extra fins el 75 % de la taxa establerta reglamentàriament.

-         Establiment d'un pla de formació continuada i universal.

-         Dotació i reposició adequada de tot el material de treball.

-         Retribució de les hores dedicades a assistència a judicis.

-         Passi a horari de torn amb aplicació real de les hores de vacances pactades com a compensació per l'aplicació del decret de jornada i horaris.

-         Aplicació d'ofici de coeficients multiplicadors en perllongacions de jornada i treball en dies planificats com festius o canvis de planificació.

-         Jornada diària planificada màxima de 8'5 hores.

-         Dotació d'efectius d'acord amb el servei a desenvolupar.

-         Retribució de l'exercici de tasques amb responsabilitats diferenciades de les de la resta de companys de la mateixa categoria.

 

En assemblea es va decidir mantenir la CAMPANYA DE PREVENCIÓ PERMANENT en tant no es doni solució satisfactòria i, en cas que es trenqui la negociació o no s'avanci, adoptar progressivament més mesures de pressió, per el qual s'està obert a suggerències.

També es reitera públicament la petició de suport i incorporació de la resta d'organitzacions sindicals a la comissió de trànsit designant a un representant d'entre els seus afiliats de base.

Pel que fa a la reunió d'avui, com cabia esperar, us informem que S'HA ESTAT MAREJANT LA PERDIU tota l'estona i s'ha convocat per dijous que ve per CONTINUAR MAREJANT LA PERDIU. Dir-vos també que hi ha assistit un representant designat per l'assemblea i no afiliat al sindicat que dóna suport a aquesta comissió.

 

Barcelona a 7 de novembre del 2.002.

 

CAMPANYA PERMANENT DE PREVENCIÓ !!!!

 

FÉS-TE VALER !!!!