PLATAFORMA

AUGMENT SALARIAL 2002: MOSSOS TAMBÉ !

 

(els qui només us interessa la formació sindical i els mòbils podeu estalviar-vos la lectura.)

L'any 2000, la mesa general de negociació de la funció pública, va arribar a un acord sobre condicions de treball. En principi, l'acord no afectava als Mossos, tanmateix, donat que l'acord obria la possibilitat d'increments salarials més enllà del determinat en pressupostos, el Consell de Policia - Mossos d'Esquadra va acordar que també fos d'aplicació al Cos. Fruit d'aquest acord, en els darrers dos anys hem rebut petits increments per sobre del determinat en pressupostos. El 26 de juliol d'enguany, la mesa sectorial de personal tècnic i administratiu, entenem que en desenvolupament de l'acord del 2.000, ha arribat a un acord que, entre d'altres coses, determina un increment salarial mínim (depèn dels nivells) de l'1% a aplicar a partir de l'1 d'octubre.

Al nostre entendre, aquest acord ha de ser aplicat també a mossos, així que hem instat a l'empresa la seva aplicació EL QUAL SUPOSARIA UN INCREMENT MÍNIM PER TOTHOM DE L’1 % i, si la resposta és negativa, estudiarem la viabilitat d'una reclamació contenciós administrativa.

Tots els sectors de l'administració estan obtenint increments salarials. Aquest acord de juliol, davant la negativa a negociar de l'empresa, l'interès unívoc de mossos i sindicats en cursos de formació, telefonia mòbil i altres qüestions laboralment importants, és l'única via que hem trobat per assolir una millora retributiva significativa. És lamentable que tinguem tantes i tan importants organitzacions i que haguem de ser nosaltres els abanderats del Cos. Per tot això hem demanat també, per enèssima vegada, l’establiment d’un fons addicional propi.

Sigui com sigui, seria un greuge molt significatiu que a mossos no hi hagués cap increment.

No prometem res, però lluitem per aconseguir-ho. Esperem que si ho aconseguim, no vinguin els de sempre a penjar-se les medalles.

 

SALUT !

 

 Enric ALSINA ILLA, SG del CAT.                                       Barcelona a 7 d'octubre del 2.002.