PLATAFORMA REIVINDICATIVA DE TRÀNSIT

El CAT, juntament amb la resta d'organitzacions sindicals, ha esta requerit per un nombrós i autoorganitzat grup de companys de trànsit per tal de trametre a l'empresa i lluitar per l'assoliment d'un seguit de reivindicacions que afecten aquesta especialitat. No és la primera vegada que aquesta organització actua davant les reivindicacions d'aquest col·lectiu ni serà la darrera. En aquesta ocasió, però, afrontem el repte amb molta moral, donada la predisposició del grup a adoptar mesures de pressió i/o mobilització en el cas que l'empresa faci cas omís a les seves peticions.

Els enunciats de les reivindicacions trameses pels companys són els següents:

1-     INCREMENT DEL PLUS D'ESPECIALITAT.

2-     REPARTIMENT EQUITATIU DELS SERVEIS AMB HORES EXTRES REMUNERADES.

3-     INCREMENT DEL PREU DE LES HORES EXTRES.

4-     FORMACIÓ CONTINUADA DE QUALITAT.

5-     SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL.

6-     PAGAMENT DELES ASSISTÈNCIES A JUDICIS COMA HORES EXTRES.

7-     REPARTIMENT DELES HORES DE ROMANENT DURANT TOT L'ANY. (quedi clar que el CAT està per l'abolició de les hores de romanent, el còmput real de les hores de vacances i l'aplicació de coeficients d'ofici.)

8-     AMPLIACIÓ DEL NOMBRE D'EFECTIUS.

Des del CAT, complint amb el nostre deure, engeguem un seguit de mesures per assolir aquestes reivindicacions. El primer pas, és aquest comunicat. Entenem que a trànsit, segur, que hi ha més queixes o reivindicacions que les aquí plantejades, per tant US DEMANEM QUE EN EL TERMINI MÉS BREU POSSIBLE ENS TRASLLADEU QUEIXES I REIVINDICACIONS NO ENUMERADES. Farem una recopilació i estudi per elaborar una plataforma reivindicativa completa. Us anirem informant de tot el que es faci o vulgui fer. Mantindrem un contacte directe amb els nostres delegats a trànsit.

Esperem comptar amb el vostre suport si el simple requeriment o diàleg no dóna fruits i hem de convocar accions de protesta, pressió o mobilització.

Enric ALSINA ILLA, SG del CAT.  Barcelona a 18 de setembre del 2.002.    SALUT!