QUI VIGILA ALS VIGILANTS DE LA POLICIA ?

Per segona vegada en poc temps, una resolució judicial, qüestiona el respecte als drets fonamentals en el procediment disciplinari en el nostre Cos.

Recordeu l'allau d'expedients disciplinaris oberts a Blanes l'any 99 ? Doncs bé, en aquesta ocasió la sentència judicial, tot i que no és ferma, és a dir, l'empresa la pot apel·lar, ANUL·LA la sanció imposada a dos dels companys afectats, amb el principal argument D'HAVER-SE VULNERAT EL DRET FONAMENTAL A DEFENSA.

 Vulnerar un dret fonamental és un delicte ?

 No és una de les nostres funcions el vetllar pel lliure exercici dels dret i llibertats ?

 No és cert que la vulneració d'aquests drets pot constituir una falta disciplinària ?

 Sr. Director, Honorable Conseller, faran alguna cosa ? o continuaran permetent que el Cos de Mossos d'Esquadra sigui una illa dintre d'un estat de dret ?

Podeu trobar la sentència a la nostra web.  

Sentència 138/02 d'un jutjat de Barcelona que anul·la la sanció a dos mossos d'esquadra per vulneració del dret a defensa en la instrucció de l'expedient.

 COBERTURA ECONÒMICA PELS FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES

Aprofitem per recordar a tots els companys de la 15 ª promoció que la cobertura econòmica que ofereix el nostre sindicat pel cas de suspendre les pràctiques només és efectiva si s'afilien abans de que passin tres mesos des de la seva incorporació, és a dir, mitjans d'aquest mes.

 SALUT ! 

Enric ALSINA ILLA, SG del CAT.

Barcelona a 4 de setembre del 2.002.