COEFICIENTS..... EL SINDIC ENS HA DONAT LA RAÓ

APLICACIÓ DE COEFICIENTS D'OFICI

 

 Portem més d'un any esgotant totes les vies per a que l'empresa apliqui d'ofici els coeficients multiplicadors en les hores de perllongació de jornada i els canvis de planificació. Hem presentat multitud de reclamacions individuals, guanyades en la seva majoria, hem demanat judicialment l'aplicació d'ofici, declarant-se el jutge incompetent, finalment, vam demanar la intervenció del Síndic de Greuges.

 

 EL SÍNDIC ENS HA DONAT LA RAÓ.

 

 

En el seu escrit, el Síndic ens dóna la raó i ens comunica que ha instat a l'Administració l'aplicació d'ofici. Alhora ens diu que ens informarà de la resposta de l'empresa, la qual, ja s'hi havia oposat en requeriment anterior amb les argumentacions que sempre ha donat i que dubtem que canviïn en la darrera resposta. Certament, l'empresa pot fer cas omís al dictamen del Síndic, però, això seria una eina política més que utilitzaríem, a més de crear un precedent i un possible conflicte institucional. Per contra, si com hauria de ser, l'empresa acata el dictamen del Síndic s'haurà donat un pas de gegant en la consecució d'una major estabilitat horària i una reducció de jornada anual molt important, en fi, sobren les anàlisi, imagineu-vos els efectes d'aplicar els coeficients a totes les hores de romanent, canvis de planificació i perllongacions de jornada.

 

Com diem, només hem guanyat una batalla, si l'empresa es nega a aplicar el criteri del Síndic o utilitza algun producte d'enginyeria legal per no aplicar els coeficients d'ofici, la lluita continuarà.

 

 CAT, per tu i pel col·lectiu, AFILIA'T !!

 

 SALUT !

 

Enric ALSINA ILLA, SG del CAT.

 

 

 

Barcelona a 10 de juliol del 2.002.