UNA IRREGULARITAT QUE POT SER TRANSCENDENT

La principal tasca d'una organització sindical hauria de ser la negociació per la millora de les condicions de treball del col·lectiu. La nostra empresa passa de nosaltres, no vol negociar res i tot ho imposa per decret, amb el qual, té declarada la guerra als sindicats i als propis treballadors. La lluita contra aquesta prepotència fins assolir l'estat de negociació i mutu respecte passa per moltes batalles. La denúncia d'irregularitats o il·legalitats que comenten els responsables de la nostra situació n'és una. En aquest sentit, després d'una important tasca de camp  a través de la qual hem recopilat indicis suficients, hem denunciat al Conseller i als directius del departament que en puguin resultar responsables en relació al no cobrament de la taxa corresponent al RACC per el dispositiu de mossos del Ralli Catalunya- Costa Brava i el no efectuar el dispositiu d'acord amb la normativa ( personal voluntari percebent hores extres ) davant la Fiscalia Anticorrupció (penal), la Sindicatura de Comptes (administratiu) i el Síndic de Greuges ( irregular), i, no descartem, en el cas que cap instància engegui un procediment d'ofici el presentar una querella. Davant el que hem fet nosaltres, els altres 4 sindicats van emetre en el seu dia un comunicat on es penjaven una medalla per haver aconseguit que l'empresa pagués 6 horetes. Creiem que el tema pot ser molt transcendent en tots els àmbits, cosa que confirma la notícia apareguda a Europa Press i part de la qual copiem a continuació:

"...Desde la Conselleria de Interior se explicó a Europa Press que sólo se pueden facturar las horas realizadas por los agentes destinados a tareas de regulación de tráfico y no a seguridad ciudadana. Además, según la ley, quedan exentos de estas tasas las entidades que organicen actividades deportivas sin ánimo de lucro.

Ante esta puntualización, el RACC ya ha presentado alegaciones a la factura remitida por el Servei Català de Trànsit, ya que, según sus Estatutos, podría formar parte de este grupo. "

 

Com es pot deduir d'aquest text, estan tirant pilotes fora. El RACC al·legant que el Ralli no té afany de lucre, és a dir, no hi ha interessos ni marques comercials, ningú paga, els pilots no cobren, no hi ha empreses patrocinadores, en fi, com si fos una acció social, aberrant. La Conselleria dient que només es factura pel personal destinat a trànsit, interpretant altra vegada la norma, com si tot el personal que va participar en el dispositiu no hagués efectuat tasques que es deriven o ocasionen amb motiu del mateix. A més, els companys de trànsit tampoc van ser voluntaris ni van cobrar totes les hores com a extres. Pensem que s'han posat de peus a la galleda, ara cal que les instàncies competents vulguin actuar. Podeu trobar més informació a la nostra web.

 

SALUT !

Enric ALSINA ILLA, SG del CAT. Barcelona a 3 de juliol del 2.002.