PROCÉS DE SELECCIÓ DE RIURE, PER NO PLORAR

 

Les places d'instructor de l'EPC són de lliure designació, el qual fa referència al sistema de provisió, però no treu que quan es guanya, tingui el caràcter de definitiva, hagi de seguir-se un procediment administratiu per a proveir-se i generi uns drets en qui les assoleixi. Clar, això encara és massa complicat per la nostra empresa, la qual, no ha convocat mai degudament aquestes places que sempre s'han proveït per comissió de servei, adscripció provisional o, aquesta darrera vegada pel procediment al·legal ( tret de la màniga) intern de selecció, un eufemisme per emmascarar la "dedocràcia" pura i dura. Com que n'estem fins... de tant de despotisme, i gràcies a la col·laboració d'un company que s'hi presentava, hem presentat recurs, amb l'objectiu d'aconseguir que aquestes places es proveeixin pel sistema legalment establert. Dit això, volem donar-vos a conèixer alguns aspectes impactants, tot i que suposem que si es denunciés, sortiria la documentació que acredités la seva legalitat:

 

-        TOTAL ADMESOS: 45. EXCLOSOS: 0

-        PRESÈNCIA FÍSICA A EXAMEN ESCRIT: 47 (comptats per tres persones diferents)

-        CONVOCATS A ENTREVISTA: 48

-        APTES: 21  NO PATES: 28. TOTAL 49.

-        DELS QUATRE QUE NO FIGUREN A LA LLISTA D'ADMESOS TOT I PARTICIPAR EN EL PROCÉS, 2 HAN ESTAT APTES.

-        DELS 21 APTES, 17 TENEN TIP SUPERIOR A 6.000.

 

A nosaltres no ens sorprèn en absolut, però convé que això es difongui públicament, aviam si deixeu de creure que CATALUNYA VA BÉ o es desperten consciències.

 

SALUT !

Enric ALSINA ILLA, SG del CAT.

 

Barcelona a 28 de juny del 2.002.