VI CONGRÉS DEL CAT

 

CONVOCATÒRIA A ASSEMBLEA CONGRESSUAL

Avui dia 10 de juny del 2.002, el Secretariat Nacional del CAT ha decidit convocar el VI Congrés del CAT. L'assemblea congressual,  al qual hi poden assistir tots els afiliats amb veu i vot es celebrarà el proper dia 12 de juliol del 2.002 a les 15:30 hores en primera convocatòria i a les 16:00 hores en segona, a la seu del CAT de Barcelona, amb el següent ordre del dia:

 

1-     Elecció de la mesa del Congrés.

2-     Informe de gestió del Secretariat Permanent sortint.

3-     Debat i votació de les ponències i propostes presentades.

4-     Elecció, per votació si hi ha més d'una candidatura, d'un nou Secretariat Permanent.

5-     Precs i preguntes.

 

Els afiliats que vulguin presentar propostes, ponències o candidatures, d'acord amb l'establert en els estatuts i en la normativa congressual, hauran de fer-les arribar físicament a la seu del sindicat abans del dia 28 de juny. El dia 28 de juny es farà un mailing a tots els afiliats amb la documentació del congrés, que contindrà les propostes i candidatures presentades.

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

 

SALUT !

 

 

 

Enric ALSINA ILLA, SG del CAT.

Barcelona a 10 de juny del 2.002.

 

 

COMPANY, PARTICIPA EN EL TEU SINDICAT, VINE AL CONGRÉS !