TRES TEMES

 

VOLTA CICLISTA A TARRAGONA I CATALUNYA

Tal com ja va passar amb el Ralli, la D.G.S.C.,  incomplint la normativa, continua repercutint en la seguretat pública, en detriment de la ciutadania, el gran nombre d’efectius que precisen aquests esdeveniments organitzats per entitats privades. Desconeixem si s’ha cobrat la taxa corresponent i que estableix la Llei de taxes i Preus Públics de Catalunya, però el servei s’ha cobert amb efectius i hores ordinàries, efectius i hores que després faran falta per donar un servei eficient a la ciutadania, enlloc de cobrir-se amb personal voluntari i percebent hores extres retribuïdes tal com estableix la instrucció 2/2002 , el qual faria que no es perjudiques al ciutadà.

El CAT ha impugnat la resolució que estableix aquesta planificació horària, demanant que es paguin les hores realitzades a tot aquell que ho desitgi, a més hem demanat explicacions al Director General del perquè no es compleix la normativa, de si s’ha cobrat la taxa corresponent i del nombre d’efectius i hores dedicats a aquest dispositiu.

JUDICI COMISSARI

Després de rebre la sentencia del judici del comissari i dos comandaments més del cos en el qual van quedar absolts del delicte d’ocultació de documents, per un veredicte de 5 de no culpabilitat i 4 de culpabilitat per un jurat popular hem decidit que apel·larem la sentència. El tema és molt  delicat i ha deixat molts dubtes. No pensem desvetllar massa coses en aquest comunicat, ja que el tema encara no està acabat i hi continuarem treballant. Pensem que un tribunal  professional, en recurs d'apel·lació, amb les proves i indicis que hi ha, condemnaria. Llavors, caldria veure la responsabilitat del DG i els comandaments d'Afers Interns en aquest assumpte.

TRENCAMENT DE COALICIÓ AMB EL SEC

Això l'heu de llegir entre línies, no podem dir tot el que sabem. La coalició sindical amb el SEC estava feta per una posterior fusió, basant-nos ens uns acord preestablerts i aprovats per assemblea. La voluntat dels dirigents del SEC ha estat forçada per tal que aquesta fusió no s'arribi a consumar mai, i, no només això, sinó, forçada a donar un gir radical cap el mateix sentit de la corrent, cap el projecte polític sindical del Departament d'Interior, CCOO i UGT. Entenem tot i que no compartim, la decisió presa pel dirigents del SEC, i, per tant, la respectem. No havent-hi cap expectativa, no té sentit mantenir la coalició. En tot cas, els qui esteu afiliats al SEC sou lliures per seguir el camí que més us agradi, les portes del CAT estan obertes, tan per afiliats com per dirigents del SEC.

Desitgem molta sort als nostres companys i, si mai canvien aquestes voluntats o les circumstàncies que les provoquen, esperem poder reprendre la nostra col·laboració.

El CAT, contra vent i marea, seguim endavant. 

SALUT !

Enric ALSINA ILLA, SG del CAT.                          Barcelona a 5 de juny del 2.002.