MÉS CABRONADES

Ara resulta que per donar compliment al dret reducció de jornada de fins a un terç per cura d'un fill fins a l'any,  a algunes presons, per la manca de personal, s'obliga a la resta de companys a perllongar jornada per cobrir aquestes hores, amb el qual, el company que exerceix aquest dret pot tenir mala consciència, la resta el veuen amb mals ulls, i, tot plegat, resulta una coacció indirecta per a que la gent hi renunciï i crea un ambient de treball collonut. Al nostre entendre, aquesta pràctica pot constituir un frau de llei ja que no respecta l'esperit de la mateixa, alhora que el motiu de perllongació no és circumstancial, sinó que perdura en el temps, i és un autèntic canvi de quadrant o planificació que, tot i no ser manifestament il·legal pensem que s'ha d'impugnar. DEMANEM ALS AFECTATS QUE ES POSIN EN CONTACTE AMB NOSALTRES ALS EFECTES DE RECLAMAR. Entretant us demanem que us mostreu solidaris i doneu suport als companys que exerceixen aquest dret i que penseu que no és ell el que us puteja, sinó l'empresa. També cal que tingueu present, entre d'altres qüestions, el següent:

 

-         Si la perllongació té lloc fora de la vostra localitat de destinació, teniu dret a mitja dieta.

-         Un cop esgotades les 1680 hores anuals no heu de continuar treballant fins l'1 de febrer de l'any següent.

-         En horari de torn, quan es treballen 10 o més hores, es té dret a una hora de descans computable com a temps de treball.

-         En horari flexible quan es treballa 9 o més hores es té dret a una hora de descans no computable com a temps de treball.

-         La jornada en torn de nit realitzada anualment no pot depassar el terç.

-         Entre torn i torn hi ha d'haver 12 h. de descans (caps de setmana).

-         Per perllongació de jornada teniu dret a reclamar l'aplicació de coeficients.

-         Les hores fetes en perllongació de jornada donen dret al gaudiment de dies lliures de servei.

 

L'exercici d'aquests drets depèn de vosaltres. Nosaltres estem al servei de tots els nostres afiliats. Els qui vulgueu reclamar, poseu-vos en contacte amb nosaltres, cada cas, és diferent.

Com organització hem fet gestions infructuoses per intentar que es rectifiqui. Ara, denunciarem el tema a totes les instàncies possibles.

 

SALUT !

 

 

Barcelona a 17 de maig del 2.002.