MOSSOS ENGANYATS PER LA DGSC I LA RESTA DE SINDICATS

 

El tema Ralli, encara cueja, i el que ho farà. Les nostres gestions polítiques estan donant el seu fruit. Ara resulta que el RACC va pagar la taxa corresponent pel servei . Tanmateix, no es va aplicar la instrucció que obliga a desenvolupar aquest servei amb hores extres voluntàries retribuïdes, amb la passivitat, quan no connivència de la resta d'organitzacions (alguna inclús s'atribueix com a mèrit haver aconseguit que en lloc de pagar-se totes les hores extres i ser voluntàries, se'n paguessin sis i es treballés de forma forçosa, el qual, no és més que una altra baixada de pantalons).

Segons el Conseller ( en resposta parlamentària) durant els tres dies del Ralli es van dedicar 3766 hores de mossos. Tenint en compte que la jornada mínima era de dotze hores (tot i que la majoria en va fer més, per prudència, agafarem aquest referent), vol dir que es van dedicar al ralli, de mitjana, 104 mossos diaris, front dels més de 400 que se'ns va dir verbalment i que és més que probable que hi participessin. La taxa que el RACC hauria d'haver pagat per 3766 hores de mossos hauria d'haver estat de 103.790'96 euros ( 27'56 per hora/mosso), tanmateix, el conseller afirma que en va pagar 105.168'96. els números no quadren. És més, si tal com intuïm i intentarem comprovar, el nombre d'efectius hagués estat de 400 a dotze hores diàries, hauria suposat 14.400 hores i el RACC hauria d'haver pagat 396.864 euros. En fi, intuïm que aquí hi ha "gato encerrado" i continuarem intentant demostrar la veritat i denunciant el tema a tots els nivells. Si algú té informació fidedigna, que ens la passi.

El CAT ja ha fet el que havia de fer. La instrucció que va obligar a treballar a la gent, en les condicions que ho va fer, al Ralli, la vam impugnar. Esperem que, com a mínim, el resultat sigui que tothom cobri totes les hores que va fer i que la situació d'enguany no es torni a repetir.

Ara cal veure el perquè no es va complir la instrucció i les responsabilitats que això pot comportar. Caldrà veure el perquè el temps de treball pagat pels ciutadans se'ls detrau quan ja l'ha pagat una institució privada per a un servei privat.

De moment, el RACC, que verbalment se'ns havia dit que no havia pagat la taxa, l'ha haguda de pagar.

Com veieu, nosaltres continuem fent amics per tot arreu, per defensar-vos, mentre d'altres segueixen el corrent i queden bé amb tothom, menys amb vosaltres.

 

 SALUT !

 Enric ALSINA ILLA, SG del CAT.                  A Barcelona 16 de maig del 2002.