SENTÈNCIA TEMA SAP

 

Ja ha sortit sentència sobre el tema SAP. Hem perdut. El Secretariat Nacional del CAT ha decidit presentar recurs de cassació davant el Tribunal Suprem ja que la sentència conté nombrosos errors en quan a fets (per exemple, dóna per probat que el SAP existeix des de l'any 97) que són simptomàtics de la forma amb que els jutges han estudiat el cas. A més, mentre que en el cas d'UPC, la comissió d'un acte antiestatutari anul·lava tots els actes posteriors i s'afirmava que ni el Congrés podia convalidar-los, en el nostre cas, la doctrina s'aplica al revés, la celebració d'una assemblea convalida tot l'anterior, sense entrar ni a valorar les proves aportades en quan a la seva il·legalitat, que eren moltes o els reiterats incompliments estatutaris de les persones legítimament expulsades i que després es van fer amb el control.

Entenem que hi ha suficients motius com per creure que en un recurs de cassació obtindrem la justícia que desitgem, motius que no revelarem en un comunicat públic ja que seria temerari per la nostra part.

Penjarem la sentència a la nostra pàgina d'internet als efectes que tothom qui coneixeu els fets pugueu comprovar la certesa de la nostra crítica a la sentència.

En tot cas, no és ferma. Si guanyem el recurs de cassació recuperarem el que per dret, justícia i moral creiem nostre.

SALUT !

Enric ALSINA ILLA, SG del CAT.

Barcelona a 15 de maig del 2.002.