INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA A JUDICI

 

Divendres dia 3 de maig, vam rebre queixes en el sentit que, segons un ofici del Departament de Justícia, un mosso no tenia dret a percebre indemnitzacions per assistència a judici si aquest es celebrava a la mateixa localitat on estava destinat, cosa que feia que els mossos en dies de festa o  temps lliure de servei s'haguessin de desplaçar pels seus mitjans des del seu domicili sense que això els suposés compensació. 

Les indemnitzacions per assistència a judici venen regulades per la instrucció 16/1999, la qual estableix de forma clara el dret a percebre aquestes indemnitzacions.

Hem parlat amb el Departament de Justícia, el qual ens ha reconegut que quan un mosso està de festa ha de percebre aquestes indemnitzacions i que si s'ha produït aquesta situació és per que s'ha interpretat que el mosso que ho ha sol·licitat estava de servei o no ha quedat prou clar i especificat que estava de festa. En aquest sentit, se'ns ha dit que els afectats acreditin que no estaven de servei i reclamin el cobrament.

Per qualsevol dubte o aclariment podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.

SALUT !

 

Barcelona a 6 de maig del 2.002.