EXCEDÈNCIES I RENÚNCIES AL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA.

 

Fa molt de temps que els sindicats de Mossos d'Esquadra denunciem la precarietat laboral imposada pel Departament d'Interior a aquest col·lectiu, política on les persones són el de menys. Hi ha diversos indicadors per comprovar la realitat denunciada. Un d'ells és el nombre de baixes i indisposicions laborals, les quals, podem afirmar, sense por a equivocar-nos, que al nostre col·lectiu són molt elevades en nombre i en percentatge, tot i que no en tenim dades concretes. Un altre indicador pot ser el nombre i percentatge de renúncies i excedències. Sobre aquest darrer, vam demanar informació oficial a la Direcció General. Sorprenentment, en aquesta ocasió, ens ha estat facilitada i les dades són les següents:

 

                                1997    1998    1999    2000    2001    TOTAL    fins marçde2002

 

Exce. Interés partic.    2          1          1          7          16        27                    4

" per incompatibili.      2          2          5          13        16        38                    4

" per cura familiar                                             1          2          3

renúncies                                  1          2          2          6          11

 

TOTAL                         4          4          8          23        40        79                    8

 

Com pot comprovar-se, el nombre i percentatge, en cada concepte, ha anat incrementant, any rera any, tanmateix, és de destacar que més del 50 % s'han produït en el darrer any, i, prop del 80 % només en els dos darrers anys, tot el qual, confirma de ple l'exposat per les organitzacions sindicals.

Volem aprofitar aquest comunicat per denunciar públicament l'escarni que suposa el fet que s'hagi concedit una medalla al mèrit policial al President del RACC. En qualsevol país democràtic, el funcionament, organització i desenvolupament del Ralli Catalunya hauria provocat dimissions polítiques. En aquest, es donen medalles, medalles que, per altra banda, estan absolutament desprestigiades, no només pel nombre i qualitat de les que s'atorguen, sinó també per les persones a qui s'atorguen. Al costat de companys que realment se les mereixen n'apareixen d'altres motivades exclusivament per raons polítiques o de protocol. En molts d'altres casos no se'n concedeixen a actuacions meritòries. Només cal mirar el DOGC del dia 18 i 19 d'abril.

SALUT !

 

 

Enric ALSINA ILLA, Secretari General del CAT.

Barcelona a 19 d'abril del 2.002.