CONVERSIÓ DELS AGENTS RURALS EN POLICIES

 

Hem pogut veure publicada una notícia en diversos mitjans de comunicació, segons la qual, alguns sindicats de Mossos d'Esquadra, juntament amb CCOO donaven suport a que els agents rurals es convertissin en un Cos de Policia i, lamentablement, criticaven la professionalitat  i dedicació dels companys que avui per avui fan tasques de policia mediambiental al Cos de Mossos d'Esquadra. En relació a aquest afer, aquesta coalició sindical ha de dir el següent,

 

-         Els Mossos d'Esquadra que, avui per avui, fan tasques rurals i mediambientals al Cos de Mossos d'Esquadra, són excel·lents professionals que han hagut de dedicar molt de temps propi i vocació per a poder fer la tasca encomanda a pesar del desinterès del Departament d'Interior per a crear una especialitat plenament reconeguda, a l'estil del SEPRONA a la Guàrdia Civil, al nostre col·lectiu, desinterès que queda patent en la mancança de mitjans humans i materials en que es veuen obligats a treballar a pesar de la importància de la seva tasca. És més, per tal de suplir les mancances de personal que ocasiona el poc interès del Departament, estan treballant amb la més absoluta flexibilitat horària.

-         No és cert que el col·lectiu de Mossos d'Esquadra donem suport a la conversió dels agents rurals en policies ni que els propis agents rurals i estiguin d'acord, nosaltres el que volem és que el Departament d'Interior constitueixi una policia del Medi Ambient com cal, com especialitat i amb tots els mitjans necessaris.

-         La Generalitat, amb el suport de CCOO i els seus satèl·lits als Mossos d'Esquadra, està impulsant una nova Llei dels Agents rurals que convertirà a aquests en policies, en contra de la voluntat de molts dels integrants d'aquell col·lectiu i d'alguna de les organitzacions sindicals que els representa, com ara CATAC.

-         Amb aquesta mesura es pretén treure una part de les competències que corresponen al nostre Cos policial, crearà una duplicitat de servei en detriment del ciutadà i tots els problemes de coordinació i duplicitat d'estructures que això pot comportar.

-         Lamentem que sindicats d'aquest Cos entrin en el joc que els dicta la nostra empresa als efectes de crear un estat d'opinió favorable a la conversió dels agents rurals en policies.

 

SALUT !

  Enric ALSINA ILLA, Secretari General del CAT.

Barcelona a 11 d'abril del 2.002