ROBATORI D'HORES ACUMULADES A FINALS D'ANY

 

Hem rebut nombroses queixes en el sentit que en acabar l'any policial s'han compensat les hores acumulades amb les hores pendents de planificació de les 1680.

 

Aquesta actuació de l'empresa s'empara en la Instrucció 14/99, però, nosaltres, basant-nos amb d'altres tipus de normes que no desvetllarem aquí, la considerem il·legal.

 

Tots els qui vulgueu reclamar, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us indicarem el que cal fer.

 

Com sempre, estem davant d'un conflicte interpretatiu, però, que d e tenir raó l'empresa, significaria que no hi ha cap diferència entre que et planifiquin horari o no i deixaria buit de contingut bona part del Decret de Jornada i Horaris. Significaria que l'empresa s'estalviaria molta de paperassa si modifiqués el Decret i hi posés un article únic que digués:

 

" El mosso ha de treballar com, quan i on li diguin, durant el temps que faci falta sense cap tipus de compensació ni garantia i les seves condicions de treball vindran dictades per mi.

 

 

Signat: El Dictador General."

 

SALUT !

 

 

 

Enric ALSINA ILLA, SG del CAT.

 

Barcelona a 8 d'abril del 2.002