SERVEIS SINDICALS

 ASSEGURANCES

 

Tradicionalment, les companyies d’assegurances ofereixen a col·lectius ofertes en la contractació de pólisses de tota mena. Els sindicats, dintre dels seus serveis sindicals acostumen a oferir  aquests tipus de pòlisses als seus afiliats. Sovint, les ofertes no són diferenciades ja que els contractes per col·lecitus acostumen a ser els mateixos, de forma que a una mosso li és igual contractar una pòlissa a través del seu sindicat que fer-ho a través d’una oferta feta a tots els funcionaris de la Generalitat. És dóna el cas també, que, a vegades, les condicions per col·lectius són igual o pitjors que a nivell individual o que l’oferta dura només un temps i després s’iguala a les condicions generals de mercat. Des del CAT-SEC sabem això per experiència i no hem volgut entrar en aquest joc, sinó que hem estat treballant per  aconseguir pels nostres afiliats un servei que sí que val la pena i que ara us presentem.

1-     El CAT i el SEC hem triat una correduria d’assegurances de la màxima confiança, no ha arribat a un acord directe amb cap companyia. El corredor coneix el mercat i les ofertes que hi ha en cada moment, és un professional que assessora sobre el millor que hi ha per cada cas independentment de la companyia encara que sempre amb companyies de plena garantia. L’acord amb aquesta correduria comporta que el CAT-SEC, en cada moment, ofereix als seus afiliats el millor producte en la relació qualitat preu que hi ha al mercat i el més adequat a les condicions particulars de la persona.

2-     A més, com a condició única i exclussiva cada afiliat al CAT-SEC que contracti una pòlissa s’assegurances de vehicles (excepte les que són bàsiques i obligatòries), llar  o salut  rebrà una bonificació de 6 euros, amb el qual, pel fet d’estar afiliat al CAT-SEC, s’obté un preu més baix, inclús, que les pòlisses generals ofertes per a col·lectius en totes les companyies.

3-     El fet de tenir l’acord amb una correduria garanteix que si en algun moment hi ha productes millors, es puguin oferir a l’afiliació i aquesta pugui decidir canviar o no.

4-     A més, a part de les ofertes vigents, si l’afiliat desitja,per la raó que sigui, una determinada companyia  també se li pot fer, amb el mateix abonament.

Ara com ara ja estem en disposició d’oferir-vos assegurances de cotxe, llar, salut i fons de pensions i s’està treballant en assegurances d’accidents, vida i responsabilitat civil.

Per tot això, ara, afiliar-se al CAT o SEC té una avantage més. La persona que s’encarrega d’aquest servei és en Santi ROYO, demaneu per ell.

SALUT !

Barcelona a 22 de març del 2.002