CONDICIONS DE TREBALL DISPOSITIU ANTIGLOBALITZACIÓ

 

Bé, ja s’ha començat a informar a tots els qui hi participeu de les condicions en les que ho fareu inposades unilaterlament per l’empresa. Com a organització sindical us hem de dir el següent:

-         Entenem que tots hauríeu de cobrar dietes, senceres o mitges, no càterings o vals de menjador.

-         Que si us tenen disponibles les 24 hores obligant-vos a pernoctar en un lloc, heu de percebre 24 hores extres.

-         Que l’hora d’entrada i sortida, és a dir, el temps de treball, hauria de computar-se com si sortíssiu i pleguésiu des de la vostra destinació.

-         Les instal·lacions haurien d’estar plenament dotades. Entenem improcedent que es demani a la gent que porti coses de casa.

-         S’haurien de respectar les 12 hores entre torn i torn.

Tots els afiliats que entengueu vulnerats els vostres drets en les diverses incidències que es poden produir en aquests dies podeu posar-vos en contacte amb nosaltres. Estudiarem cas per cas i us inforamrem de si procedeix o no la reclamació.

Tot i la nostra opinió, la normativa és interpretable i no podem assegurar que pel fet de reclamar se’ns doni la raó.

SALUT !

 

Enric ALSINA ILLA, SG del CAT.

Barcelona a 13 de març del 2.002.