IMPORTANTÍSSIM

 

Avui hem rebut, per fi, les dues primeres sentències fermes, dels més de 50 procediments que tenim engegats, en relació a l’aplicació de coeficients. Les sentències resolen les apel·lacions presentades per l’empresa, la qual s’emparava  en la no fermesa de les sentències per continuar marejant la perdiu amb els seus arguments i no aplicar, d’ofici els coeficients multiplicadors, contra el criteri judicial, davant la indignació del col·lectiu.

 

HEM GUANYAT !!

 

Les sentències que resolen els recursos d’apel·lació confirmen plenament el criteri sindical, obliguen a l’empresa a aplicar els coeficients als companys que ho van reclamar i CONDEMNA EN COSTES A L’ADMINISTRACIÓ. La resta de procediments pendents els resoldrà el mateix tribunal, per  tan, lògicament, totes seran iguals.

 

Des del sindicat, esperem, que ara, amb sentències fermes, l’empresa, seguint el principi de bona fe, apliqui d’ofici els coeficients multiplicadors a totes les situacions que sempre hem dit, treball en dies planificats com festius, canvis de planificació, etc.

 

Si no ho fa així i tenim més reclamacions, ara, amb aquestes sentències, hi ha la possibilitat que el sindicat presenti una querella contra l’empresa.

 

SALUT !

 

Barcelona a 1 de març del 2.002.