TRÀNSIT: L’EMPRESA INFORMA

En relació a la problemàtica de trànsit, hem estat informats del següent:

-         CONCURS: De forma imminent sortirà un concurs per proveir 105 places de caporal i 426 de mosso.

-         VESTUARI I MATERIAL.- Està previst dotar a tot el personal de nivell 2 i 3 amb jaqueta de pluja amb elements reflectants a partir del maig. No està previst modificar en res els pantalons, tot i la nostra insistència. S’està treballant per tal de dotar d’anorak d’hivern i botes impermeables a tot el personal de nivell 2 i 3. A Girona ja s’està procedint al canvi de vehicles. Es procedirà a unificar el talonari de denúncies que es fa servir a la Regió Policial Central.

-         FORMACIÓ.- Tot i que sense concretar dates, se’ns va presentar el pla de formació per l’any 2.002 que comprén els següents cursos:

·        Específic de Trànsit.

·        Transports.

·        Educació Viària I i II.

·        Inspecció de Tacógraf.

·        Reglament General de Vehicles.

·        Nova Llei de Seguretat Vial.

·        Conducció de Motocicletes.

·        Atestats de Trànsit.

·        Aplicatiu Informàtic d’Atestats de Trànsit.

·        Recosntrucció d’Accidents de Trànsit a l’IDIADA.

De moment, això és el que hi ha. S’han compromés a anar informant-nos de tot el que es vagi fent en relació a les reivindicacions plantejades. Esperem que mica en mica ens anem aproximant a tot el que vam demanar, sou inclós.

SALUT !

Barcelona a 12 de febrer del 2.002.

Barcelona a 8 de febrer del 2.002.