JUDICI SAP

 

Per fi, després de tres anys hem aconseguit que es jutgi el tema SAP. El proper dia 19 de març hi haurà la vista oral. Tampoc volem crear falses expectatives, guanyi qui guanyi, contra la sentència que es dicti i cabrà recurs de cassació i la resolució definitiva encara pot trigar ben bé dos anys. Tanmateix, a nivell personal, per a molts dirigent i afiliats seria moralment  molt gratificant obtenir una sentència d’acord amb les nostre pretensions, és a dir, que l’actuació d’alguns dels actuals dirigents del SAP de fet van ser il·legítima i que nosaltres en som els legítims representants i successors.

Una sentència d’aquest tipus, un cop esdevinguda ferma, podria tenir uns efectes molt importants a nivell d’organitzacions sindicals, Administració i per nosaltres mateixos.

HEM DE PAGAR LA PORTA D’INTERIOR

Judicialment hem estat condemnats a pagar la porta d’Interior que es va trencar en una manifestació. Només SUME i nosaltres havíem impugnat el tema, els altres s’hi havien avingut. Per aquest motiu, a nosaltres i al SUME se’ns condemna en costes i interessos. Tanmateix, vam creure que avenir-se significava un reconeixement de culpa i que això podia perjudicar al company que es troba processat per aquests fets.

SALUT !

 

Barcelona a 8 de febrer del 2.002.