TRÀNSIT EN LLUITA: RESPOSTA DE LA DG.

 

A mitjans d’octubre de l’any passat, com a conseqüència de les queixes que arribaven des de les diverses destinacions de trànsit i després de fer assemblees a cada província, vam adreçar un escrit amb tot un seguit de reivindicacions i queixes sobre trànsit al DG i vam començar a buscar enllaços sindicals a totes les destincions per si calia engegar mesures de pressió.

L’escrit al DG va ser publicat a L’EVOLUCIÓ del mes de novembre. Ben aviat vam detectar que des de la DG s’estaven intentant arreglar algunes coses (canvis constants de planificació a l’ART Tarragona, cobrament d’hores extres, etc), per el qual, i en vistes que les queixes van cessar, vam deixar al congelador l’adopció de mesures de pressió.

Avui, dia 25 de gener  ( més de tres mesos després) hem rebut resposta oficial a l’escrit. La resposta és de cinc fulls i no és possible transcriure-la en un comunicat, però, intentarem divulgar-la amb la revista del mes de març (la del febrer ja està feta). Considerem que la resposta és força interessant ja que anuncia la resolució de bona part de la problemàtica denunciada en el nostre escrit, evidentment, no tota, i això, ho valorem positivament. Lògicament, haureu de ser vosaltres, els qui treballeu cada dia, els qui heu de dir si el que se’ns diu es compleix o no i si us resulta satisfactori o no.

Si algú de vosaltres, sobretot els qui vau acceptar fer d’enllaços, teniu interés en tenir aquest document o en rebre una informació més àmplia i immediata sobre el tema, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.

SALUT !

CAT-SEC AL SERVEI DEL COL·LECTIU I TEU, AFILIA’T, ENS CAL !

Barcelona a 25 de gener del 2.002.