PLANIFICACIÓ D’HORES DE ROMANENT EN DIES DE CAP DE SETMANA

 

Segons decret,  cada mes natural teniu dret a un mínim de 4 dies de festa en cap de setmana. Segons el mateix decret, en horari de torns, a efectes de descans, el cap de setmana comença a les 23 hores de divendres i acaba a les 6 hores de dilluns.

Per tant, si us planifiquen treball en torn de nit de divendres, dissabte no computa com a dia de festa en cap de setmana dels quatre que us pertoquen. El mateix si us planifiquen torn de nit de diumenge.

Hem rebut queixes de companys que com a conseqüència de la planificació d’hores de romanent en aquestes franges horàries no han gaudit o gaudiran d’aquests quatre dies durant el mes de gener. Com a conseqüència de la queixa, hem fet diverses gestions. En primera instància, no hem aconseguit resoldre el problema, però encara estem a l’espera del  resultat d’una segona gestió. Si l’empresa, d’ofici, no aclareix aquesta qüestió als serveis de planificació, el sindicat iniciarà un nou procediment jurídic. A nivell individual, si no se us respecten el quatre dies de festa mensuals en cap de setmana podeu inciar un procés de reclamació, per el qual, els afiliats, podeu recórrer al sindicat.

Confiem en que les gestions realitzades donin el seu fruit.

 

SALUT !